17wrz2015

ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W FORMIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2015 ROKU

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015r. w formie małych zleceń

Dotację otrzymał Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki pt. Szkółka Kolarska przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach w kwocie 5.000,00 zł. Życzymy Klubowi powodzenia w realizacji planowanego zadania.

Stowarzyszenia
17wrz2015

PIERWSZY DZIEŃ KUKURYDZY W STARYCH JUCHACH

Od lewej: Radosław Król, Stanisław Tołwiński, Dariusz Nowak i Jarosław Franczuk

W sobotę 12 września 2015r. na terenie fermy bydła mlecznego w Starych Juchach miał miejsce pierwszy Dzień Kukurydzy.

Uprawy kukurydzy zaczynają dominować w naszym krajobrazie. Staje się tak ze względu na postępującą specjalizację gospodarstw w kierunku hodowli bydła i produkcji mleka. Kiszonka z kukurydzy jest główną rośliną pastewną w naszym klimacie i stanowi główny składnik pasz objętościowych. Na poletkach doświadczalnych fermy bydła wysadzono jej 27 odmian. Wszystkie były oznakowane i rolnicy mogli obserwować i oceniać jak poszczególne odmiany sobie radzą. Ponadto...

Ludzie i wydarzenia
17wrz2015

CZTERNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH NA OBSZARY WIEJSKIE

Prezes LGD Lider w EGO na spotkaniu w Stradunach

Dzięki opracowywanej lokalnej strategii rozwoju na obszar gmin wiejskich i miejsko-gminnych obszaru EGO dostaniemy ponad 14milionów na tworzenie miejsc pracy i wsparcie działań samorządów oraz stowarzyszeń - mówi Jarosław Franczuk

Ludzie i wydarzenia
16wrz2015

MOBILNY PUNKT INFORMACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 30.10.2015 r. w Gminnym Centrum Informacji w Starych Juchach odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 08:00-11:00.

Ludzie i wydarzenia
10wrz2015

HYDROFORNIA W GORŁÓWKU PO REMONCIE

Stan przed i po remocie

Zakończył się remont stacji uzdatniania wody w Gorłówce

Stacja Uzdatniania Wody w Gorłówce zaopatruje w wodę nie tylko mieszkańców gminy Stare Juchy w Gorłówce, Szczecinowie, Orzechowie, Dobrej Woli, Zawadach Ełckich, ale również wsi gminy Świętajno: Połom i Pietrasze. Została pobudowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. W zastosowanej technologii uzdatniania wody jest to stacja dość nowoczesna, z zewnątrz miała stan opłakany: brak ogrodzenie, stare drzwi. Gmina złożyła wniosek...

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53