6wrz2015

DZIEŃ KUKURYDZY W STARYCH JUCHACH

W sobotę, 12 września na terenie farmy bydła mlecznego po raz pierwszy zostanie zorganizowany Dzień Kukurydzy.

12 września 2015 roku w godzinach 12-18 w Starych Juchach na terenie fermy bydła mlecznego organizowany jest po raz pierwszy Dzień Kukurydzy. Kukurydza stała się najważniejszą rośliną pastewną w naszym klimacie. Kiszonka z kukurydzy stanowi główny filar bazy pasz objętościowych. W naszym regionie następuje postępująca specjalizacja rolnictwa w kierunku hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Nasz pierwszy DZIEŃ KUKURYDZY jest zorganizowany właśnie...

Ludzie i wydarzenia
1wrz2015

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ

Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku złożył w Urzędzie Gminy Stare Juchy ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w trybie małych zleceń

Oferta pt. Szkółka Kolarska przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach dotyczy organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Starych Juchach. Z ofertą można zapoznać się pod niżej wskazanym adresem internetowym (tu kliknij) w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Stare Juchy przyjmuje uwagi dotyczące powyższej oferty do 8.09.2015r.

Stowarzyszenia
28sie2015

DOBRZE WYKORZYSTANE PIENIĄDZE Z UNII NA OBSZARY WIEJSKIE

Jarosław Franczuk na tle dwóch inwestycji ze środków Lider w EGO

JAROSŁAW FRANCZUK - PREZES LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „LIDER W EGO” – OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA.- Wywiad dla Dwutygodnika Mazurskiego

- Czym jest Lokalna Grupa Działania? Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, obejmującą trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki. W okresie 2007-2013 było to 10 gmin, obecnie, czyli na lata 2014-2020 członkiem jest również gmina Ełk. Co mnie osobiście bardzo cieszy. W ten sposób wszystkie samorządy mogą korzystać z nowych dużych środków.   - Jakie korzyści miały gminy, które...

Ludzie i wydarzenia
28sie2015

AKTYWNE WAKACJE W GMINIE STARE JUCHY

Wywiad z Wójt Ewą Jurkowską-Kawałko w Dwutygodniku Mazurskim z dnia 24 sierpnia 2015r.

- Pani Wójt, czy mieszkańcy i turyści mieli zapewnione atrakcje w gminie Stare Juchy? - Co roku planujemy imprezy na okres wakacyjny, tak aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli miło i, co ważne, spędzić czas. Oczywiście większość działań realizowanych jest przez Bibliotekę- Centrum Informacji i Kultury gminy Stare Juchy. Biblioteka jest albo głównym organizatorem, albo współorganizatorem i pomaga w organizacji stowarzyszeniom działającym...

Ludzie i wydarzenia
20sie2015

DWA PROJEKTY REALIZOWANE Z PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE"

W Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy dwie nieformalne grupy będą realizować projekty z Programu "Działaj Lokalnie". Jedna z grup to "Bajarze", która zrealizuje projekt Teatr na Kółkach, druga to "Sweet Stars" z projektem Gwiazdy nie tylko na niebie.

Kultura
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53