19lut2015

PROJEKT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "LIDER W EGO" W TELEWIZJI

Ekipa przygotowująca potrawy

Telewizja Regionalna w programie Lider pokazała efekty realizowanego przez LGD "Lider w EGO" projektu współpracy „Północ - Południe EKO-TOUR”. To już trzeci program telewizyjny dotyczący działań LGD.

Stowarzyszenia
18lut2015

WALENTYNKI NA KIJACH

W Walentynki na szlaku

Siedem osób wzięło udział w Walentynkowym rajdzie nordic walking

O godzinie 10.oo 14 lutego, w dzień świętego Walentego siedem osób zamiast siedzieć w domu postanowiło wziąć udział w rajdzie na kijach nornic walking. Pod fachowym okiem trenera – Ewy Tarnowskiej – przystąpiono najpierw do rozgrzewki, a następnie wszyscy udali się drogą w kierunku Lisek. Po krótkim odpoczynku, uczestnicy skierowali się w kierunku Grabnika, po czym obok domku myśliwskiego doszli do Jeziorowskich, skąd przez las doszli do jeziora...

Sport
17lut2015

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY W SPRAWIE WYNIKU KONKURSU OFERT W 2015R.

Za pieniądze z konkursu ofert Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze zorganizuje kolejny Piknik Paralotniarski

Wójt Gminy Stare Juchy zaakceptował oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2015r. Merytorycznie oferty oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy, członkowie: Bożena Wołyniec - Skarbnik Gminy, Marek Handel - Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wszystkie oferty otrzymały wysoką liczbę punktów.
 

Stowarzyszenia
16lut2015

INTERAKTYWNA MAPA ATRAKCJI GMINY STARE JUCHY

Dostępna jest interaktywna mapa atrakcji gminy Stare Juchy pod adresem: http://mapastarejuchy.eu/ . Mapa jest ciągle aktualizowana

Na początku roku 2014, jeszcze wówczas Gminny Ośrodek Kultury, a dziś Biblioteka – Centrum Informacji i  Kultury Gminy Stare Juchy otrzymał dofinansowanie w wysokości 22.000 zł w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Tytuł zrealizowanego już projektu to „Czas inicjatyw w Gminie Stare Juchy”. W realizacji zadania organizatorów wspomagał wyznaczony przez NCK animator,...

Ludzie i wydarzenia
16lut2015

ZEBRANIE SOŁECKIE W ORZECHOWIE

Nowa sołtys wsi Orzechowo Danuta Fiedorowicz-Kuderko

W poniedziałek 16 lutego br. odbyło się pierwsze zebranie sołeckie kadencji 2014-2018.

Sołtysem została Pani Danuta Fiedorowicz-Kuderko

W świetlicy w Orzechowie odbyło się pierwsze z zaplanowanych zebrń dotyczących wyborów sołtysa. Zebranie prowadziła wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko. Na zebranie przybyło 38 dorosłych mieszkańców na 132 osoby uprawnione do głosowania, zebranie było więc prawomocne, gdyż do prawomocności zebrań sołeckich wystarcza 10% obecność uprawnionych. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatek, zebrani wybrali sołtysem (może właściwuej...

Ludzie i wydarzenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53