21sty2015

PIRACI W BIBLIOTECE- CENTRUM INFORMACJI I KULTURY GMINY STARE JUCHY

Dziś w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy cała sala wypełniła się piratami. 

Dziś w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy cała sala wypełniła się piratami. Organizując choinkę dla klas I – III wychowawczynie postanowiły przygotować zabawę pod hasłem „piracka przygoda”. Firma „Gwarek” przygotowała ciekawe zabawy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Juchach. Pani Krystyna Sobolewska zadbała o cała organizację i realizację zabawy choinkowej. Drużynie pirackiej pomagały panie:...

Edukacja
19sty2015

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W BIBLIOTECE

Odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne w Bibliotece –CIiK w Starych Juchach. Dzieci wykonały kartki okolicznosciowe z okazji Dnia Babci i Dziadka. Program tych zajęć to przede wszystkim  świetna zabawa, pobudzanie wyobraźni i rozwój dziecka nie tylko manualny. Dzieci poznawać będą zasady tworzenia barw oraz różne techniki wykonywania prac plastycznych. Na kolejne zajęcia zapraszam już w środę na godz. 18.00. Zajęcia są nieodpłatne i otwarte...

Edukacja
15sty2015

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SPORTOWE

Zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się już we wtorek 20.01.2015r. o godz. 16:30 na Hali Sportowej przy ZSS
w Starych Juchach.

Kultura
14sty2015

BCIIK ZAPRASZA NA 21 KONCERT ŚWIĄTECZNY "PÓJDŹCIE ZA GWIAZDĄ"

21 Stycznia 2015r.

godz. 18:00

Sala Widowiskowa Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury gminy Stare Juchy

Kultura
14sty2015

KONKURS OFERT 2015 - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53