7maj2009

NARESZCIE JEST INTERNET W SKOMACKU WIELKIM

Dzięki 100% dotacji zewnętrznej Gmina Stare Juchy zapewniła dostęp do internetu uczniom szkoły i mieszkańcom Skomacka

W rejonie Skomacka wielkiego nie ma możliwości korzystania z dostępu do internetu od operatorów naziemnych. Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko na prośbę mieszkańców czyniła starania o likwidację tej "dziury" potęgującej zmarginalizowanie tego obszaru. Jedyna możliwościa było dostarczenie interentu łączami radiowymi.Wójt Gminy skorzystała z możliwości rozwiązanie tego problemu poprzez pozyskanie środków z konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych...

Edukacja
6maj2009

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY W STARYCH JUCHACH NAJWIĘCEJ WIEDZĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

28 kwietnia 2009 roku odbył się III etap Powiatowego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2009 , w Turnieju wzięło udział 5 drużyn z Powiatu Ełckiego, mimo zaciętej rywalizacji Nasza drużyna ze Szkoły Podstawowej w Starych Juchachzajęła I miejsce Gmine Stare Juchy reprezentowali:1) Patryk Butyński2) Patryk Mazurek3) Sebastian Szczerba4) Marcin Warakomski - osoba rezerwowaOpiekunem drużyny była Pani Iwona Bogusz-KarpińskaNasza DRUŻYNA będzie...

Edukacja
28kwi2009

DO 3150 ZŁ DLA STUDENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH OKREŚLONE WARUNKI

Studentko/Studencie pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na stypendia studenckie za rok akademicki 2008/2009

Stypendium przysługiwać będzie studentom, którzy spełnią łącznie następujące kryteria: a) studiują na uczelniach publicznych i niepublicznych (rok akademicki 2008/2009). b) posiadają stałe zameldowanie (w przypadku braku możliwości zameldowania stałego zameldowanie czasowe) na obszarach zmarginalizowanych w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary wiejskie (tereny poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców,...

Edukacja
28kwi2009

"WIOSENNE SPRZĄTANIE WARMII I MAZUR"

wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur

24.04.2009r. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach wzięli udział w akcji "Wiosennego sprzątania Warmii i Mazur". Posprzątali między innymi brzeg rzeki Młyńska Struga, brzeg jeziora Jędzelewo, stadion, las za stadionem, okolicę głazu narzutowego. Zebrali 53 worki śmieci.Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Akcja odbyła się we współpracy z Nadleśnictwem Ełk, Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku i Urzędem Gminy...

Edukacja
23kwi2009

ZAKTYWIZOWANI AKTYWIŚCI

Aktywiści
Dziennikarze amatorzy w Starych Juchach

W lutym 2009 roku p. Beata Sawko zgłosiła uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach do programu @ktywista organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. @ktywista to program, dzięki któremu uczniowie mogą nauczyć się, jak skutecznie i efektywnie zdobywać ważne dla obywateli informacje oraz jak je przetwarzać i rozpowszechniać. To program, który uczy obserwować, myśleć o tym, co się widzi i formułować własne zdanie na ten temat. Spośród uczniów...

Edukacja
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53