23paz2007

ŚLUBOWANIE KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

5 października odbyła się w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach uroczystość Pasowania Na Ucznia

"Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom" tymi słowami w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, rodziców, wychowawców 25 dzieci udowodniło, że są gotowe, by zyskać miano ucznia. Pierwszoklasiści zostali obdarowani przez uczniów klas...

Edukacja
16paz2007

SZANSA NA NOWY ZAWÓD

Kolejna szansa dla rolników i domowników, by skorzystać z bezpłatnych szkoleń, które rozpoczynają się już z początkiem listopada!

Uczestnikami szkoleń mogą być tylko i wyłącznie rolnicy i domownicy rolników oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w sferze pozarolniczej.1. Przedstawiciel handlowy z modułem obsługi komputera i nauki jazdy kat. B2. Przedstawiciel handlowy z modułem ABC własnego biznesu. 3. Opiekunka domowa z nauką języka obcego (angielski , niemiecki)4. Prawo jazdy kat. C Celem projektu jest reorientacja zawodowa 80 mieszkańców...

Edukacja
2paz2007

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW

Centrum Kształcenie Zawodowego w Ełku zaprasza do udziału w szkoleniu na pracownika ochrony. Rekrutacja trwa do połowy października. Są jeszcze wolne miejsca!

Bezpłatne szkolenie na PRACOWNIKA OCHRONY zakończone egzaminem i wydaniem licencji 1 stopnia pracownika ochrony osób i mienia (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu) dla rolników i domowników 1. ZAPRASZAMY:- rolników, domowników i osoby zatrudnione w rolnictwie - wymagania dodatkowe:· obywatelstwo polskie· ukończone 21 lat· wykształcenie min. podstawowe· pełna zdolność do czynności prawnych· uregulowany stosunek do służby wojskowej· niekaralność za przestępstwa...

Edukacja
17wrz2007

POZNAWAJ POLSKĘ

Internetowy konkurs Fundacji Wspomagania Wsi

Funadacja Wspomagania Wsi zaprzasza uczniów gimnazjów zlokalizowanych w Polsce w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do udziału w konkursie internetowym. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy gimnazjalistów o Polsce oraz zachęcenie ich do wykorzystania internetu do komunikacji i zdobywania informacji. Konkurs jest trzyetapowy. W dwóch pierwszych etapach uczniowie rozwiązują testy wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą dziedzin takich jak: historia, historia sztuki, literatura,...

Edukacja
3wrz2007

SZKOŁO, SZKOŁO JAK SIĘ MASZ?

Szkoło, szkoło jak się masz? Jesteśmy uczniami. Oto książka, zeszyt nasz, szkolny rok przed nami!

W dniu 3 września 2007 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008. Dyrektor Adam Lewicki powitał zebranych, nauczycieli, uczniów i rodziców. Zapoznał klasy z przydziałem wychowawstw. Potem przywitał nowych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole oraz przedstawił nowych uczniów. Wszyscy zostali ciepło przyjęci, klasy przywitały ich gromkimi brawami.Głos zabrali również zaproszeni...

Edukacja
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53