3wrz2007

RÓWNAĆ SZANSE 2007 REGIONALNY KONKURS GRANTOWY

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców. O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne...

Edukacja
27lip2007

ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I JEDNOLITEGO STROJU, CZYLI DO ZAKUPU MUNDURKÓW W SZKOŁACH

źródło: Gazeta Wyborcza
20 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”
Edukacja
6cze2007

GMINA STARE JUCHY DOBRYM PRZYKŁADEM

Panel dyskusyjny podczas konferencji
Wójt Gminy Stare Juchy na konferencji w Warszawie przedstawiła ciekawe rozwiązania realizowane przez gminę.

Wójt Gminy Stare Juchy uczestniczyła 5 czerwca br. w II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOKALNYCH KOALICJI OŚWIATOWYCH, która obyła się w Warszawie w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk realizowanych po opracowaniu strategii POST, czyli Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego. Strategia realizowana była w latach 2004-2007 przez CEO w kilku powiatach...

Edukacja
4cze2007

DZIEŃ DZIECKA w STARYCH JUCHACH

Adrian Milewski nie boi się ognia
Niecodzienny przebieg miały obchody Dnia Dziecka w Zespole Szkół Samorządowych

W dniu 1 czerwca 2007 w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach odbył się festyn pod hasłem Chwalcie wy inne kraje, jak chcecie, dla mnie nasze Mazury najlepsze na świecie”.Festyn zorganizowano w ramach realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły i działań podjętych w projekcie To lubię...Cała społeczność szkolna włączyła się w przygotowania. Wszyscy uczniowie otrzymali koszulki T - shirt z logo projektu To lubię...W czasie festynu na dzieci i młodzież...

Edukacja
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53