24wrz2010

Промування енергозберігаючих технологій в Украні - CZYLI O PROMOWANIU OSZCZĘDZANIA ENERGII NA UKRAINIE

W trakcie wizyty studyjnej nauczyciele ukraińscy odwiedzili Stare Juchy, aby dowiedzieć się jakie działania podejmują władze naszej gminy w dziedzinie oszczędzania energii

Nauczyciele ze szkół z centralnej Ukrainy przybyli do Polski aby obejrzeć ciekawe projekty realizowane w Polsce w dziedzinie oszczędzania energii. Odwiedzą szerg szkół w północno-wschodniej Polsce, w których stosuje się nowoczesne metody uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.Grupa 19 nauczycieli (aż 18 to kobiety, co świadczy o podobnym sfeminizowaniu zawodu jak w Polsce) spotkała się z Wójt Ewą Jurkowską-Kawałko i Dyrekcją szkoły.spotkanie rozpoczęło się...

Edukacja
1sie2010

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH

2 sierpnia 2010 roku o godz. 10.00 w małej sali GOK-u odbędzie się spotkanie organizacyjne warsztatów artystycznych, które poprowadzą artyści z Ełku.Jest to projekt realizowany przez Towarzystwo Edukacyjno- Kulturalne "Sobótka", finansowany przez granty gminne z usług integracji społecznej
Edukacja
29lip2010

WARSZTATY MALARSKIE, RZEŹBIARSKIE I FOTOGRAFICZNE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

Już 02. sierpnia 2010 r rozpoczną się warsztaty malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne prowadzone przez Pana Andrzeja Nosela,Grzegorza Guzewicza i Panią Marlenę Nosel.Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach wszystkich chętnych z różnych grup wiekowych.Warsztaty będą trwały do 15 września br.Organizatorem jest Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne "Sobótka"
Edukacja
6lip2010

WYCHOWANKOWIE RODZINNEGO DOMU UCZĄ SIĘ GOTOWAĆ

Gmina pozyskała wsparcie na warsztaty usamodzielniające od ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 5 lutego 2010r. konkurs dotyczący finansowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach w imieniu Gminy Stare Juchy przygotował i w dniu 08.03.2010r. wysłał ofertę konkursową pt. “Aktywne usamodzielnianie - warsztaty gotowania”, która znalazła uznanie i została zatwierdzona do...

Edukacja
28cze2010

CERTYFIKATY ROZDANE

Certyfikaty ukończenia zajęć z języka angielskiego finansowanego z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej zostały rozdane

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2009 r. już po raz drugi uczestniczył w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju “NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie...

Edukacja
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53