Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

24wrz2010

Промування енергозберігаючих технологій в Украні - CZYLI O PROMOWANIU OSZCZĘDZANIA ENERGII NA UKRAINIE

W trakcie wizyty studyjnej nauczyciele ukraińscy odwiedzili Stare Juchy, aby dowiedzieć się jakie działania podejmują władze naszej gminy w dziedzinie oszczędzania energii
Nauczyciele ze szkół z centralnej Ukrainy przybyli do Polski aby obejrzeć ciekawe projekty realizowane w Polsce w dziedzinie oszczędzania energii. Odwiedzą szerg szkół w północno-wschodniej Polsce, w których stosuje się nowoczesne metody uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Grupa 19 nauczycieli (aż 18 to kobiety, co świadczy o podobnym sfeminizowaniu zawodu jak w Polsce) spotkała się z Wójt Ewą Jurkowską-Kawałko i Dyrekcją szkoły.

spotkanie rozpoczęło się od krótkiego występu przedszkolaków przygotowanego przez Panią Dorotę Krawczyk. wykonały one trzy tańce, w tym dwa do znanych ukraińskich melodii ludowych. Następnie wysłuchały prezentacji o inwestycji termomodernizacyjnej w szkole i informacji o gminie. Dyrektor Adam Lewicki przedstawił tańsze koszty użytkowania nowej kotłowni i programy realizowane w szkole i przedszkolu dotyczące szeroko pojętej ekologii.

Następnie odbyła się dyskusja, w której Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko odpowiadała na pytania dotyczące utrzymania porządku i czystości w gminie, gdyż wszyscy zwrócili uwagę na czystość.

W części praktycznej zwiedzono kotłownię, która również zadziwiła swoim wyglądem uczestników. Szczególnie poziom automatyki, sterowania i podziału kosztów zużycia energii cieplnej przez poszczególne budynki.

Na ogólne życzenie zwiedzono jeszcze halę widowiskowo-sportową, która również wzbudziła zachwyt.

wizyta przedłużyła się ponad założony plan, gdyż nie było końca pytaniom o inne inwestycje gminne i źródła ich finansowania.

Autor: Jarosław Franczuk