Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15kwi2010

13 KILOMETRÓW WODOCIĄGU

Gmina Stare JUchy wybuduje w bieżącym roku wodociąg z hydroforni Grabnik osada do Czerwonki i Bałamutowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W konkursie na działania osi priorytetowej 3 na podstawowe usługi na rzecz gospodarki i ludności wiejskiej, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie wodociągu z Grabnika osady do Czerwonki i dalej do Bałamutowa.

W dniach 18-19 stycznia 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nastąpiło podpisanie umów pomiędzy Samorządem Województwa, a Beneficjentami działania, wśród których znalazła się gmina Stare Juchy.

Problemem gminy jest słabo rozwinięta sieć wodociągowa, które nie obejmuje w zasadzie północno-wschodniej części gminy. Kluczowym problemem dla tego obszaru było pytanie skąd wziąć wodę pitną? Rozważano różne koncepcje, między innymi skorzystanie z sieci wodociągowej z terenu gminy Ełk z miejscowości Woszczele. Ostatecznie, jako najkorzystniejsze pod każdym względem, również ze względu na cenę i jakość, przyjęto rozwiązanie budowy magistrali wodociągowej z hydroforni Grabnik Osada. Wiązało się to z koniecznością budowy długiej linii wodociągu przez las wokół jeziora Sawinda Wielka do Czerwonki.

Z Czerwonki wodociąg pobudowany zostanie pobudowany do Bałamutowa. Łącznie będzie to blisko 11 kilometrów nowej linii.

Z wodociągu będą mogli skorzystać mieszkańcy i właściciele nieruchomości. Projekt sporządzony przez gminę obejmował również przyłącza, które należy wykonać we własnym zakresie. wójt Gminy skierowała pisma do właścicieli nieruchomości o skorzystanie z możliwości budowy przyłącza w trakcie budowy wodociągu, dzięki czemu poniosą mniejsze koszty i będą mieć mniej problemów administracyjnych. Liczymy, że z wodociągu skorzysta ok. 60 właścicieli.

Gmina sporządziła dalszy ciąg dokumentacji do kolejnych miejscowości: z Czerwonki do Królowej Woli i z Bałamutowa do Sikor Juskich. W dalszej kolejności postaramy się połączyć "wodną pętlą" przez Łaśmiady-Jeziorowskie sieci wodociągowe ze Starych Juch i Grabnika, co umożliwiałoby zasilanie w wodę odbiorców z dwóch źródeł w przypadku długotrwałej awarii jednego z nich.

Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko ma nadzieję, że nieodległej przyszłości Zarząd Województwa ogłosi kolejny konkurs na wsparcie budowy wodociągów, na które sporządzona została dokumentacja.

Gmina Stare Juchy jako lider w pozyskiwaniu funduszy rozwojowych z UE, ze względu na niewielkie własne możliwości inwestycyjne musi wspierać się środkami zewnętrznymi.

Tak jak było w tym wypadku: koszt budowy po przetargu zmniejszył się od zakładanego o ponad 113 tysiące złotych i wyniósł 764.401,33 zł. Z tej kwoty 75% po odliczeniu podatku VAT zostanie opłacone z UE, gmina pokryje pozostałą część, czyli około 250 tysięcy zł. Mankamentem środków z PROW jest to, że dotychczas nie stworzono możliwości zaliczkowania inwestycji, w związku z czym gmina będzie musiała wyłożyć własne środki i oczekiwać na ich refundację po złożeniu wniosku o płatność.


Autor: Jarosław Franczuk