Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

31sie2011

45 PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I PONAD 8 KM WODOCIĄGU

W ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stare Juchy" z PROW powstaną kolejne kilometry wodociągu i aż 45 przydomowych oczyszczalni ścieków!

Gmina Stare Juchy chcąc zachować walory krajobrazowo-przyrodnicze oraz chronić środowisko naturalne musi realizować programy sprzyjające jego ochronie - stanowczo twierdzi Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko.

Obecnie jedynie mieszkańcy Starych Juch i Lisek mają możliwość zrzutu ścieków komunalnych za pośrednictwem kolektorów sanitarnych do oczyszczalni ścieków. Na pozostałych obszarach ze względu na ukształtowania terenu nie można podłączyć nieruchomości do zbiorczych sieci kanalizacyjnych i ścieki zrzucane są do szczelnych szamb lub oczyszczane w lokalnych oczyszczalniach przydomowych.

W ostatnim czasie została znacznie podwyższona poprzeczka co do jakości oczyszczanych ścieków, zanim zostaną wprowadzone do gruntu. Muszą one spełniać surowe wymagania norm unijnych, przez to znacznie wzrósł koszt instalacji. W celu zmniejszenia kosztów budowy Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaproponowała chętnym mieszkańcom udział w programie budowy przydomowych oczyszczalni. Do programu zgłoszono 45 budynków w 14 wsiach na terenie gminy (Bałamutowo - 3szt., Czerwonka - 5szt., Dobra Wola - 1szt., Gorłówko - 1szt., Grabnik - 12szt., Jeziorowskie - 1szt., Kałtki - 4szt., Orzechowo - 3szt., Ostrów - 1szt. wielorodzinna, Rogale - 1szt., Sikory Juskie - 2szt., Skomack Wielki - 5szt. indywidualna, 1szt. wielorodzinna, Szczecinowo - 4szt., Zawady Ełckie - 1szt.

Ponadto w ramach tego samego projektu zostanie wykonane 8526 m sieci wodociągowej na trasie Czerwonka - Królowa Wola i Bałamutowo - Sikory Juskie. Jest to przedłużenie programu z ubiegłego roku, gdy pobudowano sieć z Grabnika do Czerwonki i Bałamutowi. W ten sposób ciągle zmniejsza się ilość wsi pozbawionych wodociągu wiejskiego.

Koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia wyniesie 1 416 779,99zł. 8 czerwca 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie tej operacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Dofinansowanie stanowić będzie ponad 64% całkowitych kosztów inwestycji - 911 878 zł.

Harmonogram realizacji operacji zakłada, że wykonanie zadania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów nastąpi do końca bieżącego roku.

Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy, poprawa dostępu do sieci wodociągowej, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, zastąpienie przestarzałych technologii nowoczesnymi rozwiązaniami, podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów.

To nie wszystkie działania w zakresie ochrony środowiska. W następnym roku do oczyszczalni zostaną przyłączone kolejne działki w Liskach i Jeziorowskich. W tym celu zostanie pobudowana nowa sieć wodno-kanalizacyjna wraz z przepompowniami. Zostanie też całkowicie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Będzie ona wyposażona w stanowisko do przyjmowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Autor: Jarosław Franczuk