Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

18sie2009

AKADEMIA AKTYWNEGO RODZICA

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców/opiekunów wraz z dziećmi w wieku 3 – 5 lat z Gminy Stare Juchy
W Gminie Stare Juchy poważnym problemem jest mała liczba dzieci objęta edukacją przedszkolną. Na 144 dzieci w wieku 3 - 5 lat zamieszkujących gminę tylko 25 uczęszcza do jedynego Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach. Barierą ograniczającą liczbę dzieci w przedszkolu jest brak możliwości utworzenia kolejnych grup przedszkolnych ze względu na ograniczenia lokalowe.

Odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców w tym zakresie jest projekt “AKADEMIA AKTYWNEGO RODZICA” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w okresie wrzesień 2009 - luty 2010 zaplanowano realizację:

ü cyklu weekendowych zajęć edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych w świetlicach w Grabniku i Skomacku Wielkim - wspólne zabawy edukacyjne dzieci i rodziców/opiekunów mają na celu u maluchów naukę samodzielności, chęci i łatwości nawiązywania kontaktów, wzrost umiejętności percepcyjnych i motorycznych, zapobieganie trudnościom w nauce czytania i pisania w szkole, natomiast rodzice nabędą umiejętność pracy z dzieckiem w domu, wzrośnie ich świadomość pedagogiczna. W zajęciach będzie uczestniczyła grupa 30 dzieci w wieku 3 - 5 lat oraz 30 opiekunów (po 15 dzieci i 15 rodziców w każdej z miejscowości).

ü cyklu zajęć z logopedą - ciekawe zabawy i ćwiczenia przeprowadzone przez specjalistę, z wykorzystaniem atrakcyjnych środków dydaktycznych, pomogą dzieciom w usuwaniu wad wymowy oraz kształtowaniu wymowy w okresie jej rozwoju. Warsztatami objętych zostanie grupa 10 dzieci. Do współpracy zaproszeni zostaną również rodzice/opiekunowie, aby poprzez kontynuację zaproponowanych przez specjalistę ćwiczeń w domu utrwalić efekt zajęć.

ü cyklu zajęć z choreoterapii i kinezjologii - leczenie ruchem, usprawnienie pracy umysłu za pośrednictwem gimnastyki mózgu i muzyki o pozytywnych wibracjach wspomaga proces nauczania i uczenia się dzieci oraz pomaga korygować dysfunkcje rozwojowe. W ramach zajęć specjalista wykorzysta specjalnie opracowane zestawy działań i ćwiczeń psychomotorycznych, które usprawnią ciało, zdolność widzenia, słyszenia i aktywizują system nerwowy mózgu. Warsztaty skierowane są do grupy 10 dzieci i 10 rodziców/opiekunów.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dzieciom odpowiedniego przygotowania do szkoły oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe rodziców/opiekunów w procesie edukacyjnym ich pociech.

Programy wszystkich zajęć zostały tak przygotowane, żeby były atrakcyjne dla dzieci i jednocześnie sprostały oczekiwaniom rodziców. Zajęcia poprowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

Ewa Próchnicka - koordynator projektu
Urząd Gminy Stare Juchy (I piętro, pokój nr 4)
tel. (0 87) 619 90 53 wew. 22, e - mail: ue@stare-juchy.pl

Autor: Ewa Próchnicka