AKTYWNE USAMODZIELNIANIE-WARSZTATY GOTOWANIA

13paz2010
Projekt “Aktywne usamodzielnianie warsztaty gotowania” realizowany w Rodzinnym Domu Dziecka jest już w trakcie realizacji. W związku z tym serdeczne podziękowania kieruję do Pani Katarzyny Łuniewskiej- pracownika socjalnego GOPS-u, bez której ten projekt w ogóle by nie powstał, do Pani Grażyny Chilińskiej -kierownika GOPS-u i Pani Ewy Jurkowskiej Kawałko - Wójta Gminy stare Juchy.
Natomiast dla Pani Krystyny Pilawskiej Wiercińskiej dziękuję bardzo za stworzenie serdecznej i rodzinnej atmosfery w czasie zajęć. Należy przy tym wspomnieć, że Pani Krystyna została babcią Krysią dla mojej dziesiątki dzieci.

Dyrektor - wychowawca Domu Rodzinnego
Ewa Moroz

Jak już wcześniej informowaliśmy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach w imieniu Gminy Stare Juchy przygotował i w dniu 08.03.2010r. wysłał ofertę konkursową pt. “Aktywne usamodzielnianie - warsztaty gotowania”, która znalazła uznanie i została zatwierdzona do realizacji. Całkowity koszt projektu wynosi 7800,00zł, z czego 1600,00 zł. stanowi wkład własny gminy. W ramach projektu został zakupiony następujący sprzęt: maszynka do mielenia mięsa, krajalnica, blender, waga, zestaw garnków, serwis obiadowy. W soboty (począwszy od dnia 18.09.2010r.) odbywają się warsztaty kulinarne prowadzone przez instruktora Panią Krystynę Pilawską - Wiercińską, która jak już zostało wspomniane wprowadza miłą, rodzinną, przyjazną atmosferę podczas zajęć. Wychowankowie Rodzinnego Domu Dziecka chętnie uczestniczą w pracach podczas warsztatów, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

Autor: Ewa Moroz, Damian Bujnowski
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53