Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

10gru2014

AKTYWNIE I EKOLOGICZNIE W LISKACH

Mieszkańcy Gminy Stare Juchy w pełni potrzfią wykorzystać szanse rozwojowe, jakie dają środki unijne. Przykładem tego mogą być Państwo Beata i Jan Gruszka prowadzący gospodarstwo agroturystyczne „Pod Jemiołą” w Liskach. Postanowili zrobić coś, co uatrakcyjni pobyt turystów w ich gospodarstwie, a jednocześnie ożywi kontakty między osobami prowadzącymi usługi hotelarskie w Gminie Stare Juchy.

Państwo Gruszka złożyli projekt do Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” w Olecku na konkurs „małych projektów” i otrzymali dofinansowanie w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. Projekt miał na celu rozwijanie turystyki w obszarze EGO oraz rozwijanie aktywności lokalnej. W ramach jego realizacji Państwo Gruszka wykonali małą infrastrukturę turystyczną w obrębie swojego gospodarstwa obejmujące wiatę ogrodową z sauną i baliami ogrodowymi oraz na niedaleko położonej działce nad Jeziorem Garbas punkt widokowy do obserwacji roślin i zwierząt, a wszystko to do nieodpłatnego korzystania przez mieszkańców Gminy Stare Juchy i turystów. Te elementy wzbogaciły ofertę turystyczna obszaru EGO oraz podniosły poziom oferowanych usług turystycznych.

Projekt zakończył się spotkaniem promującym aktywny tryb życia połączonym ze szkoleniem z zakresu ochrony środowiska oraz bogactwa naturalnego obszaru EGO, które odbyło się u Państwa Gruszków w dniu 29.11.2014r. Spotkanie poprowadziła znana mieszkańcom gminy pasjonatka przyrody z Orzechowa - Magdalena Kaczorowska-Dołowy. Oprócz wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz bogactwa fauny i flory obszaru EGO, w czasie spotkania uczestnicy odbyli wycieczkę do punktu widokowego, by o przyrodzie uczyć się na przykładach. Spotkanie było doskonałym wydarzeniem do promowania wykorzystania środków unijnych na rozwój, przedsiębiorczość i aktywność.

Projekt pt. „Pod Jemiołą” zdrowo i ekologicznie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” w Olecku.

                     

Autor: Agnieszka Łempicka