Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

24sie2007

ANIMATORZY KULTURY Z JUCH NA SZKOLENIU

Sześć osób ze Starych Juch wzięło udział w szkoleniu >Ośrodki kultury tętniące życiem<
W Olecku w dniach 22-23 sierpnia 2007 r. (środa-czwartek) odbyło się szkolenie ,,Ośrodki Kultury Tętniące Życiem" dla liderów i animatorów życia społecznego z Subregionu EGO (powiaty ełcki, gołdapski i olecki) - reprezentantów samorządów - urzędów i rad gmin, instytucji kultury i edukacji, organizacji pozarządowych, świetlic wiejskich, kół gospodyń, OSP, sołectw, innych środowisk wiejskich.
Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie TRATWA z Olsztyna - realizator i sprawdzony partner wielu cennych inicjatyw i programów społecznych w naszym regionie. Stowarzyszenie jest doskonale znane w naszej Gminie, a szczególnie w Skomacku Wielkim.
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu ,,Lider w EGO" (Schemat II Pilotażu LEADERA+) realizowanego w powiatach ełckim, gołdapskim i oleckim przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Lider w EGO".
Szkolenie, prowadzone przez Panią Wiolettę Pruskę i Pana Ryszarda Michalskiego ze Stowarzyszenia TRATWA z Olsztyna, miało na celu, m.in. nabycie praktycznych umiejętności współpracy i realizacji projektów i programów społeczno-kulturowych z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych.
Szkolenie, które odbyło się w malowniczym ,,Dworku Mazurskim" k/Olecka. W trakcie szkolenie było niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, budowaniem komunikacji regionalnej i budowanie partnerstw w zakresie realizacji inicjatyw, programów i projektów społeczno-kulturowych w Subregionie EGO.
W szkolenie wzięło udział ponad 40 uczestników, w tym sześć osób z naszej gminy: Danuta Klimowicz, Ewa Gumińska, Ewa Próchnicka (Urząd Gminy), Dominik Kowalewski, Jarosław Franczuk, Dorota Górska i Wioleta cybulska (obie ze Skomacka Wlk).

Autor: Jarosław Franczuk