BENEFICJENCI PROJEKTU SYSTEMOWEGO UKOŃCZYLI „TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH”

11paz2010
W dniach 6-7 października 2010 roku siedem osób objętych Programem Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” nabywała wiedzę z zakresu umiejętności wychowawczych. Łącznie trening trwał 16 godzin szkoleniowych i obejmował następujące zagadnienia:
- Psychologiczny aspekt rozwoju dziecka
- Charakterystyka okresów rozwoju emocjonalno - społecznego
- Rodzina jako środowisko opiekuńcze i wychowawcze
- Typy rodzin z problemami wychowawczymi
- Rozwiązywanie konfliktów i asertywność
- Wspieranie procesu usamodzielniania dziecka
- Świadomość własnych celów wychowawczych.
W ramach projektu uczestnikom zapewniono posiłek i sfinansowano koszt dojazdu.
Autor: Damian Bujnowski
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53