Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

11paz2010

BENEFICJENCI PROJEKTU SYSTEMOWEGO UKOŃCZYLI „TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH”

W dniach 6-7 października 2010 roku siedem osób objętych Programem Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” nabywała wiedzę z zakresu umiejętności wychowawczych. Łącznie trening trwał 16 godzin szkoleniowych i obejmował następujące zagadnienia:
- Psychologiczny aspekt rozwoju dziecka
- Charakterystyka okresów rozwoju emocjonalno - społecznego
- Rodzina jako środowisko opiekuńcze i wychowawcze
- Typy rodzin z problemami wychowawczymi
- Rozwiązywanie konfliktów i asertywność
- Wspieranie procesu usamodzielniania dziecka
- Świadomość własnych celów wychowawczych.
W ramach projektu uczestnikom zapewniono posiłek i sfinansowano koszt dojazdu.
Autor: Damian Bujnowski