BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

5kwi2013

Jak zdobyć dofinansowanie na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego dowiedzą się rolnicy na szkoleniu

 

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla rolników z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym oraz programu rolnośrodowiskowego – rolnictwo ekologiczne. 
Cel i korzyści szkolenia:
zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw ekologicznych w tym możliwości uzyskania dofinansowania do produkcji ekologicznej;
zapoznanie się z procedurami tworzenia gospodarstw ekologicznych, przechodzenia z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne; 
uzyskanie informacji nt. dofinansowania usług doradczych dla rolników. 
Miejsca i termin szkolenia:
Szkolenie odbędzie się  10.04.2013 (środa) godz. 11.00
Miejsca szkolenia: GOK Stare Juchy
Przewidywany czas trwania szkolenia 3-4 godz.
Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 89 532 01 07 lub drogą elektroniczną na adres ela@agroplus.pl. 
Pozostałe informacje:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator gwarantuje uczestnikom wykłady z użyciem technik multimedialnych oraz możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami.
 
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53