Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

5kwi2013

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Jak zdobyć dofinansowanie na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego dowiedzą się rolnicy na szkoleniu

 

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie informacyjne dla rolników z zakresu wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym oraz programu rolnośrodowiskowego – rolnictwo ekologiczne. 
Cel i korzyści szkolenia:
zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstw ekologicznych w tym możliwości uzyskania dofinansowania do produkcji ekologicznej;
zapoznanie się z procedurami tworzenia gospodarstw ekologicznych, przechodzenia z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo ekologiczne; 
uzyskanie informacji nt. dofinansowania usług doradczych dla rolników. 
Miejsca i termin szkolenia:
Szkolenie odbędzie się  10.04.2013 (środa) godz. 11.00
Miejsca szkolenia: GOK Stare Juchy
Przewidywany czas trwania szkolenia 3-4 godz.
Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 89 532 01 07 lub drogą elektroniczną na adres ela@agroplus.pl. 
Pozostałe informacje:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator gwarantuje uczestnikom wykłady z użyciem technik multimedialnych oraz możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcami.