Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15cze2015

BEZPŁATNE SZKOLENIE O ZASADACH NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA PROW 2014-2020

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn. Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020, które odbędzie się w Ełku 26 czerwca 2015 r.

LGD "Warmiński Zakątek" oraz Spółdzielnia Socjalna „Dobra Siła” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn.  Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca 2015r. w Bursie Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 5A (sala konferencyjna) (www.elkbursa.edu.pl).

Czas trwania szkolenia od 9:00 do 15:00.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele szkolenia:

Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program szkolenia:

Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Prezentacja działań PROW 2014-2020
Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22 czerwca br. mailowo na adres biuro@dobrasila.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 602 62 16 62.

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Zaproszenie na szkolenie do pobraniu TU

Autor: Jarosław Franczuk