Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

18kwi2014

BIBLIOTEKA +

Już niedługo zakończy się remont głównego budynku życia kulturalnego w Starych Juchach. Pani Agnieszka Łempicka przygotowała wniosek o dofinansowanie zadania  w ramach Programu Wieloletniego  Kultura + Priorytet „Biblioteka +  Infrastruktura Bibliotek.  23 marca  2013 wniosek został złożony i już w czerwcu otrzymaliśmy pismo z Instytutu książki z Krakowa, że wniosek otrzymał pozytywną ocenę  i 13.06.2013r. podpisaliśmy umowę z Firmą MASTER z Ełku na realizację zadania: „ Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki Gminnej w Starych Juchach”  ze środków finansowanych z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Wkład własny 321 544,00 zł

Kwota dofinansowania 964624,00 zł, czyli 75% całkowitego zadania

 Całkowity koszt zadania 1 286 168,00 zł

 Termin wykonania zadania 31.12.2014r.

 Harmonogram rzeczowo finansowy zadania został zaplanowany na 2 lata 2013/2014.

 Zespół zadaniowy składający się z 4 osób spotyka się regularnie w celu omówienia postępów realizacji zadania i przygotowania raportów ewaluacyjnych: częściowego i końcowego.  

 Pierwsza część zadania – przetarg na „Termomodernizacja oraz remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach” został rozstrzygnięty i umowa na prace remontowe została podpisana 03.12.2013r. Prace obejmują min.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wierzchniej warstwy podłogi (posadzki) w pomieszczeniach,  wymiana kotła co i grzejników,  budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy schodowej,  przebudowa kostki brukowej na zewnątrz i remont ogrodzenia zewnętrznego instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, instalacje oświetleniowe , instalacje oświetlenia awaryjnego.

Aranżacja powierzchni Biblioteki i wyposażenie będzie dostosowana do różnych grup czytelników, w tym do pracy indywidualnej, grupowej oraz obsługi imprez czytelniczych. Lokale biblioteczne przeznaczone do użyteczności bibliotecznej dostosowane będą dla osób niepełnosprawnych. Informacja o bibliotece włączona będzie w system informacji wizualnej gminy strona www.stare-juchy.pl oraz zostanie utworzona oddzielna strona Biblioteki z dostępem do BIP.

Dzięki zwiększonym nakładom finansowym na zakup nowości czytelniczych księgozbiór jest już na bieżąco aktualizowany.

 

Kolejne etapy to zakup wyposażenia: meble oraz sprzęt elektroniczny, komputery itp. następujących pomieszczeń biblioteka, pracownia DTP,  pracownia audiowizualna, sala widowiskowa, kuchnia, centrum aktywności lokalnej, pomieszczenie biurowe GOK, pomieszczanie socjalne oraz na budynek biblioteki

 Obecnie trwają prace nad przygotowaniem do zmiany nazwy na Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach.  

 Kończąc realizację zadnia nasza placówka będzie musiała spełniać kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka +, co nakłada na nas spełnienie szeregu kryteriów i wskaźników.

 W celu zwiększenia swoje oferty o nowe pomysły i inicjatywy Biblioteka przystąpiła jako partner do realizacji projektu” Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” . Biblioteką wiodącą jest Miejsca Biblioteka w Ełku.

 

 Zakup programu komputerowego MAK+  zapewni dostęp zarówno w lokalu biblioteki, jak i zdalnie przez przeglądarkę internetową; możliwość zamawiania i rezerwacji zbiorów w lokalu biblioteki; oznaczenia księgozbioru i kart czytelniczych odczytywane z poziomu systemu.

 Jak mówi jeden z pracownikow dzięki tej izwestycji nastapi "polepszenie warunków, przede wszystkim będziemy spokojni, że nic dzieciom na głowę nie spadnie, żadne okno podczas wiatru nie wyfrunie, czyli poprawi się bezpieczeństwo przebywania w BCIiK.  W ładnych pomieszczeniach pracuje się lepiej i przyjemniej. A odwiedzający nas ludzie chętniej przyjdą do jasnego i wyremontowanego budynku". 

 Zwiększenie liczby pomieszczeń do użytku publicznego zwiększy liczbę odwiedzających”

 

Inwestycję/ modernizację/remont/ zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka +  Infrastruktura Bibliotek. 

 

 

Autor: Marta Słuchocka