BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM DLA OSP W MIEJSCOWOŚCI GRABNIK

16maj2011
Kolejna gminna inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
4 maja 2011r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę operacji skierowanych do współfinansowania w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013.
Przyjęliśmy tę informację z ogromną satysfakcją, gdyż na liście znalazł się projekt budowy świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik, który za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Lider w EGO” Gmina Stare Juchy złożyła w zeszłym roku.
Wniosek był odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Grabnika, którzy w trakcie przygotowywania planu odnowy swojej miejscowości określili budowę świetlicy i garażu na samochód strażacki jako najważniejsze zadanie planowane do realizacji.
Zakres inwestycji ma umożliwić powstanie całorocznego miejsca spotkań mieszkańców, co przyczyni się do zintegrowania społeczności wsi. Realizacja operacji doprowadzi do osiągnięcia wizerunku wsi zadbanej i uporządkowanej, aktywnej i nowoczesnej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo - rekreacyjne, wsi bezpiecznej z rozwiniętą infrastrukturą techniczną.
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy zaplanowano na przełom maja i czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Autor: Ewa Próchnicka
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53