Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

10kwi2014

Być obywatelem – to brzmi dumnie!

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy w partnerstwie z Gminą Stare Juchy rozpoczyna realizację projektu pt. "Bądź OBYWATELEM !!! - budowanie społeczeństwa świadomego i aktywnego"  złożonego na konkurs ogłoszony przez Fundację im. Stefana Batorego, będącej Operatorem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu "Obywatele dla Demokracji". Spotkanie rozpoczynające projekt odbędzie się 14.04.2014r. w Barze "Pod Gruszą" w Starych Juchach o godz. 16:00.

Projekt dotyczy szerzenia idei partycypacji publicznej wśród mieszkańców gminy Stare Juchy poprzez włączenie mieszkańców gminy w prace warsztatowe nad aktualizacją „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Stare Juchy do 2020 roku” oraz organizację debat społecznych dotyczących jej zapisów. Strategia wyznacza kierunki działania samorządu, które mają bezpośredni wpływ na życie społeczności lokalnej, stąd partnerem Stowarzyszenia w realizacji projektu jest Gmina Stare Juchy. Działania projektowe mają pogłębić odpowiedzialności mieszkańców za kształtowanie najbliższego otoczenia, zintegrować ich oraz podnieść poziom wiedzy na temat kompetencji obywatelskich.

Do pracy nad aktualizacją "Strategii..." Wójt Gminy oraz Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich mieszkańców gminy.

Pierwsze spotkanie (informacyjne) odbędzie się 14 kwietnia (poniedziałek) o godz. 16:00 w Barze "Pod Gruszą".

ZAPRASZAMY !!!

Specjalnie zaproszony gość -  prof. Wojciech Łukowski wyjaśni co to jest partycypacja społeczna, dlaczego warto angażować się w działania na rzecz rozwoju naszego miejsca życia, dlaczego tak ważne są opinie, pomysły i spostrzeżenia mieszkańców.

Masz głos – wykorzystaj to!!!!

Autor: Agnieszka Łempicka