Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

27cze2011

CERTYFIKATY ROZDANE

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2010r. już po raz trzeci uczestniczył w programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”.
Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2010r. już po raz trzeci uczestniczył w programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju “NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Program ten nosi oficjalną nazwę YOUNGSTER.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup miała dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego.

Program nauki języka angielskiego był realizowany w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych w nauce języka angielskiego (książki w wersji angielskiej do czytania).

Zajęcia prowadziła Agata Kalinowska nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Uczniowie dla sprawdzenia wiedzy rozwiązywali na Platformie Edukacyjnej dwukrotnie testy sprawdzające w styczniu i w maju 2011r. Otrzymaliśmy wyniki, na których uczniowie uszeregowani są wg osiągniętych przyrostów procentowych. Dla Funduszu ma znaczenie postęp w nauce (przyrost znajomości językowych), a nie wynik punktowy, uzyskany na teście.

Najlepszych 3 uczniów Fundusz nagrodził nagrodami (odtwarzacze MP3) są to:

Sosnowska Justyna - średni postęp między testami 18,93%, Połubok Ewelina - 12,50%, Sykutowska Marlena - 9,82%.

Uczniami, którzy osiągnęli również wysokie wyniki są: Błaszczyk Michał, Poniatowska Natalia, Żyłowska Sara, Lewicka Aleksandra, Borowska Anna, Jasińska Monika, Kozłowski Bartosz.

Poza tym dla 15 uczniów z dobrymi wynikami oraz uczestniczącymi systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych ze środków z wpłat uczniowskich zakupiłam słowniki języka angielskiego Oxford Pocket.

Certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody zostały wręczone prze Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia na uroczystej akademii z okazji zakończenia szkoły przez gimnazjalistów w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 22.06.2011r.

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w Programie YOUNGSTER również w kolejnym roku szkolnym.

Autor: Agata Kalinowska