Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

28cze2010

CERTYFIKATY ROZDANE

Certyfikaty ukończenia zajęć z języka angielskiego finansowanego z Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej zostały rozdane
Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2009 r. już po raz drugi uczestniczył w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju “NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Program ten od kwietnia 2010 r. nosi oficjalną nazwę YOUNGSTER
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone były w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup miała dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego.
Program nauki języka angielskiego był realizowany w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych w nauce języka angielskiego ( słowniki, płyty CD, DVD…).
Zajęcia prowadziła Agata Kalinowska nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Uczniowie dla sprawdzenia wiedzy pisali dwukrotnie testy sprawdzające w styczniu i w maju 2010 r. Testy sprawdzane były w Warszawie przez Wydawnictwo Macmillan. Otrzymaliśmy wyniki, na których uczniowie uszeregowani są wg osiągniętych przyrostów punktowych. Dla Funduszu ma znaczenie postęp w nauce ( przyrost znajomości językowych), a nie wynik punktowy, uzyskany na teście.

Najlepszych 4 uczniów Fundusz nagrodził nagrodami (odtwarzacze MP3), są to:
Kalinowska Paulina - punkty przeliczeniowe 31,25; na teście końcowym 42 na 50 punktów
Strzeszewska Marlena - 29,25; na teście końcowym 39 na 50 punktów
Klosko Karolina - 28,25;na teście końcowym 39 na 50 punktów
Sobolewska Magdalena - 26,50; na teście końcowym 41 na 50 punktów.

Uczniami, którzy osiągnęli również wysokie wyniki są: Statkiewicz Monika ( 41 punktów ), Jegumieńczyk Marlena (38 pkt ), Karwowski Marek ( 37 pkt ), Subota Przemysław ( 37 pkt ), Stępiński Kewin ( 37 pkt ) Mróz Bartosz ( 37 pkt ).
Poza tym dla 15 uczniów z dobrymi wynikami oraz uczestniczącymi systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych ze środków z wpłat uczniowskich zakupiłam słowniki języka angielskiego oraz książki w języku angielskim z płytkami CD.
Certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody zostały wręczone prze Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia na uroczystej akademii z okazji zakończenia szkoły przez gimnazjalistów w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 25.06.2010r.

Na pytanie co dały Ci te zajęcia? - uczniowie odpowiadali następująco:
- Sprawniej posługujemy się językiem angielskim - mówiła Monika Statkiewicz
- Lepiej rozumiemy tekst z odsłuchu - przyznała Iza Kozłowska
- Poznaliśmy nowe słownictwo, którego nie ma w podręczniku - dodała Magda Milewska
- Łatwiej mi będzie w średniej szkole - stwierdził Damian Kozikowski
- Zostały wyrównane nasze szanse, co widać po wynikach - podsumował Przemek Sobota.

Nasza szkoła będzie uczestniczyć w Programie YOUNGSTER również w kolejnym roku szkolnym.

Autor: Agata Kalinowska