Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

4lis2013

CIEPLEJ+JAŚNIEJ=TANIEJ : WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA POMIĘDZY LITWĄ I POLSKĄ

Gmina Stare Juchy wspólnie ze Szkołą Astrjoi Kirsna w regionie Loździejskim rozpoczęła realizację projekt  pt. “Cieplej+ jaśniej = taniej: współpraca transgraniczna pomiędzy Litwą i Polską”. Główny założeniem projektu jest wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego poprzez modernizację małej infrastruktury ekonomicznej, jak również włączenie inicjatyw młodzieży w przyjazne środowisku działania związane z ekologią, oszczędzaniem energii i jej wydajnością. Projekt zakłada poprawę złych warunków istniejącej infrastruktury publicznej i połączeń infrastrukturalnych pomiędzy przygranicznymi obszarami, zwiększenie zainteresowania inwestorów regionem, wzrost wiedzy na temat rozwiązań przyjaznych środowisku i oszczędzania energii. Projekt przyczyni się również do nawiązania bliższej współpracy przez kraje sąsiadujące.

W trakcie realizacji projektu, planowana jest modernizacja budynków użyteczności publicznej w obu krajach, jak również ulic i ciągów pieszych, które zostaną unowocześnione poprzez instalację nowych technologii oświetleniowych.

Ponadto przewidziana jest organizacja 8 wspólnych wydarzeń:

·         Konferencji otwierającej,

·         Wizyta dzieci ze Szkoły Astrioji Kirsna w Starych Juchach, zasadzenie litewskiego drzewka,

·         Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Juchach w regionie Łoździeje, zasadzenie polskiego drzewka,

·         Konkurs nr 1: zbiórka baterii i makulatury,

·         Konkurs nr 2: Śmieciosztuka,

·         Wspólne sprzątanie okolic Starych Juch przez polskie i litewskie dzieci w Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (22.04.2014),

·         Wspólne sprzątanie okolic Szkoły Astrioji Kirsna przez polskie i litewskie dzieci - Dzień Sprzątania Świata  (20.09.2014),

·         Konferencja podsumowująca prezentacja opracowanej wspólnej publikacji „Jak być Eko?” zawierającej zdjęcia z wyjazdów i wspólnych działań.

 

Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska, EFRR

Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu trans granicznego

Podpriorytet: 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej

Termin realizacji: 01.10.2013 – 31.12.2014

Całkowita wartość projektu: 585 024,50 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 497 270,82 EUR

Wkład partnerów: 87 753,68 EUR

Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.