Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

14paz2015

ĆWICZENIA OBRONNE - ,SZAREK 2015

W dniach 08-09.10.2015r. na terenie powiatu ełckiego odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem „SZAREK 2015”.

Tłem do ćwiczenia było następujące założenie: „W związku z zaistnieniem zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa dnia 06.10.2015r. został wprowadzony  stan nadzwyczajny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Tłem do ćwiczenia było następujące założenie: „W związku z zaistnieniem zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa dnia 06.10.2015r. został wprowadzony  stan nadzwyczajny na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego”.

Urząd Gminy w Starych Juchach pierwszy dzień ćwiczeń rozpoczął od posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz uruchomił Stały Dyżur Wójta Gminy.  W godzinach popołudniowych został przeprowadzony trening Akcji Kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Drugiego dnia wznowiono działanie Stałego Dyżuru Wójta Gminy, który miał za zadanie zapewnić ciągłość przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań operacyjnych w podwyższonym stanie gotowości obronnej państwa. O godz.10.00 wystawiony został przez formację OC -drużynę wykrywania i alarmowania,  posterunek obserwacyjny na wieży widokowej w Starych Juchach. O godz.10.30 przystąpiono do realizacji epizodu w UG  Stare Juchy pn. „Prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz ewakuacji osób w związku z zagrożeniem pożarowym w UG w Starych Juchach”. Ten etap ćwiczenia pokazał sprawność działania przybyłego zastępu OSP Stare Juchy oraz ratowników medycznych z firmy zabezpieczenia medycznego „TWIN MED” Stare Juchy. Element ewakuacji pracowników  urzędu przebiegł z zachowaniem właściwej dyscypliny i porządku. O godz. 12.00 rozpoczęły się działania UG w procesie dystrybucji tabletek jodowych z rozwinięciem punktu ich dystrybucji w Niepublicznym Oddziale Opieki Zdrowotnej w Starych Juchach. W powyższym zadaniu udział wzięli uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej w Starych Juchach. W punkcie dystrybucji tabletek jako, że był to trening – ćwiczenie, zamiast tabletek dzieci otrzymały od pań pielęgniarek po odblaskowym breloczku. Od godz.12.00 pracownicy UG , GOPS i BCi K wzięli udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz zdrowia u dzieci i dorosłych zorganizowane przez UG w Starych Juchach. Szkolenie przeprowadzili ratownicy medyczni z firmy Tomasz Moroz „TWIN-MED” Stare Juchy.

W ćwiczeniach wzięła udział większość pracowników UG oraz osoby, na które zostały nałożone świadczenia na rzecz obronności kraju (Akcja Kurierska).

Podsumowując należy stwierdzić, że ćwiczenia w naszej gminie przebiegły zgodnie z przygotowaną dokumentacją oraz zachowaniem niezbędnych procedur związanych z obiegiem informacji na linii Starostwo Powiatowe – UG w Starych Juchach. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko ćwiczenia i „dmuchać na zimne”, tzn. prowadzić systematyczne szkolenia dotyczące problematyki obronnej i zarządzania kryzysowego tak, aby jak najsprawniej reagować w  sytuacjach kryzysowych.

Autor: Marek Handel