Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

6maj2011

ĆWICZENIE OBRONNE ,,ŁEK 2011"

W dniach 28-29.04.2011r. na terenie powiatu ełckiego odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem “ŁEK 2011”.
Tłem do ćwiczenia było następujące założenie: “W związku z zaistnieniem zewnętrznego zagrożenia państwa w godzinach wieczornych 27.04.2011r. został wprowadzony w całym kraju stan gotowości obronnej czasu kryzysu”.
Urząd Gminy w Starych Juchach pierwszy dzień ćwiczeń rozpoczął od posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz uruchomił Stały Dyżur Wójta Gminy. W godzinach popołudniowych został przeprowadzony trening Akcji Kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Drugiego dnia wznowiono działanie Stałego Dyżuru Wójta Gminy, który miał za zadanie zapewnić ciągłość przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań operacyjnych w podwyższonym stanie gotowości obronnej państwa. O godz.11.00 wystawiony został przez formację OC -drużynę wykrywania i alarmowania, posterunek obserwacyjny na wieży widokowej w Starych Juchach. O godz.12.30 przystąpiono do realizacji epizodu w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach związanego z informacją o podłożeniu w placówce ładunku wybuchowego. Ten etap ćwiczenia pokazał sprawność działania przybyłego z KP Policji w Ełku oddziału antyterrorystycznego oraz wspomagającej Policję OSP w Starych Juchach. Element ewakuacji uczniów i personelu szkolnego przebiegł z zachowaniem właściwej dyscypliny i porządku.
W ćwiczeniach wzięła udział większość pracowników UG oraz osoby, na które zostały nałożone świadczenia na rzecz obronności kraju(Akcja Kurierska).
Podsumowując należy stwierdzić, że ćwiczenia w naszej gminie przebiegły zgodnie z przygotowaną dokumentacją oraz zachowaniem niezbędnych procedur związanych z obiegiem informacji na linii Starostwo Powiatowe - UG w Starych Juchach. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko ćwiczenia i “dmuchać na zimne”, aby najlepiej uniknąć lub zminimalizować skutki sytuacji kryzysowych.
Autor: Marek Handel