Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

21lut2012

CZTERY MAŁE PROJEKTY DOSTAŁY DOFINANSOWANIE

Gmina Stare Juchy złożyła cztery projekty w konkursie ogłoszonym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" z Olecka.
Wszystkie projekty znalazły się na liście do dofinansowania.

Gmina Stare Juchy jest jedną z 10-ciu Gmin tworzących Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO". Daje jej to możliwość pozyskiwania funduszy unijnych na działania, które służą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej dla obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia na terenie województw warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Jednym z takich działań są tak zwane "Małe Projekty". Wysokość wsparcia w ramach "Małych Projektów" wynosi od 4,5 do 25 tysięcy złotych na operację. Środki można pozyskać przygotowując i składając wniosek w konkursie ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania w Olecku.
Gmina Stare Juchy oraz GOK korzystały już wielokrotnie z tych środków.
W ostatnim konkursie, który zakończył się 19 stycznia 2012r. z terenu Gminy złożone zostało 7 wniosków, w tym cztery przez Urząd Gminy, jeden przez GOK i po jednym ze Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie "Mukszty", a także Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy.
Na liście rankingowej z rekomendacją do dofinansowania znalazły się wszystkie projekty przygotowane przez Urząd Gminy. Pozwolą one na pozyskanie blisko 100 tysięcy złotych, przy wydatkach ponad 200 tysięcy złotych. Zakres wszystkich projektów był określony przez mieszkańców miejscowości, w których będą one realizowane, czyli Zawady Ełckie, Stare Juchy, Kałtki oraz Skomack Wielki Osada. "Miejscowości te zrezygnowały ze złożenia wniosku do funduszu sołeckiego, dzięki czemu środki te zostaną przeniesione jako wkład własny do projektów. - mówi Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko - Dzięki temu, np. w Zawadach Ełckich zamiast wydawać 8160 zł, miejscowość ta otrzyma bardzo interesujący teren rekreacyjny za ponad 45 tysięcy!"

 

Tytuły i zakresy projektów:
1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w kompleksie plaży wiejskiej w Zawadach Ełckich (wartość projektu: 45.799,73 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln)
Projekt obejmować będzie zakup 6-ciu urządzeń gimnastycznych (siłownia zewnętrzna), przygotowanie podłoża pod nasadzenia wieloletnie liściaste i iglaste oraz nawierzchni żwirowej pod urządzeniami i na ścieżkach. Realizacja operacji przyczyni się do powstania siłowni zewnętrznej w kompleksie plaży wiejskiej w miejscowości Zawady Ełckie. Na plaży jest
już boisko do piłki siatkowej, tak więc nowo powstała infrastruktura sportowa uatrakcyjni miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców oraz turystów. Teren, na którym mają być posadowione urządzenia siłowe znajduje się pomiędzy jezdnią a linią brzegową Jeziora Zawadzkiego. Zaplanowano zakup 6-ciu urządzeń służących do ćwiczeń różnych partii
ciała jedno- lub dwustanowiskowych: biegacz + ławka, wyciąg górny + krzesło do wyciskania, surf + twister, orbitrek, prasa nożna, pedały - 2 pary do użytku zarówno osób młodszych, jak i starszych, osób sprawnych fizycznie, jak i mniej sprawnych. Przy urządzeniach zostaną zamontowane ławki. Pod urządzeniami, wokół nich oraz na ścieżce
prowadzącej do urządzeń zostanie wysypany żwirek. Urządzenia siłowe będą przegrodzone nasadzeniami liściasto-iglastymi, całość również będzie oddzielona od sąsiadującej jezdni nasadzeniami liściasto-iglastymi. Zaplanowano zakup nasadzeń liściastych typu: grab i dereń oraz iglastych typu: tuja i świerk.

2) Utworzenie i wyposażenie placu zabaw przy ul. Długiej w Gminie Stare Juchy (wartość projektu: 66.840,68 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln) Projekt obejmować będzie przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup wyposażenia placu, zakup stolików i ławek, utworzenie boiska do koszykówki z jednym słupem oraz ogrodzenie terenu od jezdni.
Realizacja operacji spowoduje powstanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stare Juchy, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców. Zaplanowano zakup 6-ciu urządzeń na plac zabaw: zestaw zabawowy, sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, piaskownica z bali, sprężynowiec - konik oraz karuzela tarczowa z siedzeniami. Zaplanowano również zakup 2-ch ławko-stołów drewnianych w celu umożliwienia odpoczynku oraz
konsumpcji, koszy na śmieci, a także materiałów niezbędnych do wykonania w ramach prac własnych drewnianego ogrodzenia oddzielającego miejsce zabaw dzieci od sąsiadującej jezdni. Zaplanowano wykonanie boiska do koszykówki z jednym koszem o powierzchni 10x10m, praca zostanie zlecona profesjonalnej firmie.

3) Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Skomacku Wielkim Osadzie (wartość projektu: 44.057,57 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln) Projekt obejmować będzie rozbudowę placu zabaw poprzez dokupienie urządzeń zabawowych oraz stworzenie boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki poprzez wyplantowanie terenu, posianie trawy, zakup siatki i 2-ch bramek oraz postawienie słupa z koszem. Operacja obejmować będzie również odgrodzenie terenu boiska i placu zabaw od
drogi. Realizacja operacji przyczyni się do powstania miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez utworzenie i doposażenie boisk: do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki z jednym koszem oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci. Powstanie infrastruktura rekreacyjna, która uatrakcyjni miejsce wypoczynku mieszkańców i turystów. Zaplanowano zakup i montaż bramek i siatek na boisko do piłki nożnej, utworzenie boiska do koszykówki z jednym koszem o wymiarach 10x10 m, zakup siatki i odnowienie słupów do piłki siatkowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup 2-ch dodatkowych urządzeń zabawowych typu wspinaczka i karuzela tarczowa z montażem. Teren zostanie zagospodarowany dodatkowo poprzez postawienie drewnianego ogrodzenia oddzielającego działkę od jezdni (uniemożliwiającego dzieciom wybieganie na jezdnię), zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci.

4) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w kompleksie plaży wiejskiej w Kałtkach (wartość projektu: 54.191,93 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln)
Projekt obejmować będzie wybudowanie altany biesiadnej ze stołami i ławami oraz kominkiem do grillowania, przygotowanie miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej i oznaczenie ich znakiem, przygotowanie boiska do siatkówki plażowej oraz poszerzenie piaszczystej plaży. Realizacja operacji przyczyni się do powstania infrastruktury sportowo - rekreacyjno - turystycznej w kompleksie plaży wiejskiej w miejscowości Kałtki. Powstała infrastruktura uatrakcyjni miejsce wypoczynku mieszkańców i turystów nad Jeziorem Jędzelewo. Zaplanowano wykonanie altany biesiadnej ze stołami i ławami (konstrukcja drewniana) oraz kominkiem do grillowania, wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej z wykorzystaniem słupów do siatki umiejscowionych na plaży, wykonanie żwirowego parkingu na 8 miejsc z wygradzającym drewnianym płotkiem i oznaczeniem oraz zakup siatki i lin do oznaczenia boiska do siatkówki, a także zakup 2-ch koszy na śmieci.

Realizacja wszystkich operacji rozpocznie się wiosną, a zakończy we wrześniu tego roku.

Autor: Agnieszka Łempicka