Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

1lut2012

CZTERY "MAŁE PROJEKTY" ZNALAZŁY SIĘ NA LIŚCIE DO DOFINANSOWANIA

Gmina Stare Juchy złożyła cztery projekty w konkursie Stowarzyszenia LGD Lider w EGO. Wszystkie projekty znalazły się na liście do dofinansowania

Gmina Stare Juchy jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO", w związku z czym może korzystać z działań, które służą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 10 gmin będących członkiem stowarzyszenia. Jednym z działań są tak zwane "małe projekty". Wysokość wsparcia wynosi od 4,5 do 25 tysięcy złotych na operację. Środki można pozyskać przygotowując i skłądając wniosek w konkursie ogłaszanym przez LGD.

Gmina i GOK korzystały już wielkokrotnie z tych środków. W ostatnim konkursie, który zakończył się 19 stycznia 2012r. złożyliśmy 7 wniosków, w tym cztery przez Urzą Gminy, jeden przez GOK Stare Juchy i po jednym ze Stowarzyszeń: "Mukszty" i "na Rzecz Rozowju Gminy Stare Juchy".

Na liście rankingowej znalazły się wszystkie projekty przygotowane przez Urząd. Pozwolą one na pozyskanie blisko 100 tysięcy złotych, przy wydatkach ponad 200 tysięcy złotych. Zakres wszystkich projektów był określony przez mieszkańców miejscowości, w których będą one realizowane. "Miejscowości te zrezygnowały ze złożenia wniosku do funduszu sołeckiego, dzięki czemu środki te zostaną przeniesione jako własny wkład do projektów. - mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko - Dzięki temu np. w Zawadach Ełckich zamiast wydawać 8160 zł, miejscowośc ta otrzyma bardzo interesujący teren rekreacyjny za ponad 45 tysięcy!"

Tytułu i zakres projektów:

1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w kompleksie plaży wiejskiej w Zawadach Ełckich (wartość projektu: 45.799,73 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln)

Projekt obejmować będzie zakup 6-ciu urządzeń gimnastycznych (siłownia zewnętrzna), przygotowanie podłoża pod nasadzenia wieloletnie liściaste i iglaste oraz trawniki a także pod ścieżki i urządzenia.

Realizacja operacji przyczyni się do powstania siłowni zewnętrznej w kompleksie plaży wiejskiej w miejscowości Zawady Ełckie. Na plaży jest już boisko do piłki siatkowej, tak więc nowo powstała infrastruktura sportowa uatrakcyjni miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców oraz turystów. Teren, na którym mają być posadowione urządzenia siłowe znajduje się pomiędzy jezdnią a linią brzegową Jeziora Zawadzkiego. Zaplanowano zakup 6-ciu urządzeń służących do ćwiczeń różnych partii ciała jedno- lub dwustanowiskowych: biegacz + ławka, wyciąg górny + krzesło do wyciskania, surf + twister, orbitrek, prasa nożna, pedały - 2 pary do użytku zarówno osób młodszych, jak i starszych, osób sprawnych fizycznie, jak i mniej sprawnych. Przy urządzeniach zostaną zamontowane ławki. Pod urządzeniami, wokół nich oraz na ścieżce prowadzącej do urządzeń zostanie wysypany żwirek. Urządzenia siłowe będą przegrodzone nasadzeniami liściasto-iglastymi, całość również będzie oddzielona od sąsiadującej jezdni nasadzeniami liściasto-iglastymi. Zaplanowano zakup nasadzeń liściastych typu: grab i dereń oraz iglastych typu: tuja i świerk.

2) Utworzenie i wyposażenie placu zabaw przy ul. Długiej w Gminie Stare Juchy (wartość projektu: 66.840,68 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln)

Projekt obejmować będzie przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup wyposażenia placu, zakup stolików i ławek, utworzenie boiska do koszykówki z jednym słupem z koszem oraz ogrodzenie terenu.

Realizacja operacji spowoduje powstanie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stare Juchy, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców. Zaplanowano zakup 6-ciu urządzeń na plac zabaw: zestaw zabawowy, sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, piaskownica z bali, sprężynowiec - konik oraz karuzela tarczowa z siedzeniami. Zaplanowano również zakup 2-ch ławko-stołów drewnianych w celu umożliwienia odpoczynku, konsumpcji oraz odłożenia rzeczy osobistych oraz koszy na śmieci, a także materiałów niezbędnych do wykonania w ramach prac własnych drewnianego ogrodzenia oddzielającego miejsce zabaw dzieci od sąsiadującej jezdni. Zaplanowano wykonanie boiska do koszykówki z jednym koszem o powierzchni 10x10m, praca zostanie zlecona profesjonalnej firmie.

3) Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Skomacku Wielkim Osadzie (wartość projektu: 44.057,57 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln)

Projekt obejmować będzie rozbudowę placu zabaw poprzez dokupienie urządzeń oraz stworzenie boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki poprzez wyplantowanie terenu, posianie trawy, zakup siatki, 2-ch bramek i postawienie słupa z koszem. Operacja obejmować będzie również odgrodzenie terenu boiska i placu zabaw od drogi.

Realizacja operacji przyczyni się do powstania miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez utworzenie i doposażenie boisk: do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki z jednym koszem oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci. Powstanie infrastruktura rekreacyjna, która uatrakcyjni miejsce wypoczynku mieszkańców i turystów. Zaplanowano zakup i montaż bramek i siatek na boisko do piłki nożnej, utworzenie boiska do koszykówki z jednym koszem o wymiarach 10x10 m, zakup siatki i odnowienie słupów do piłki siatkowej oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci poprzez zakup 2-ch dodatkowych urządzeń zabawowych typu wspinaczka i karuzela tarczowa z montażem. Teren zostanie zagospodarowany dodatkowo poprzez postawienie drewnianego ogrodzenia oddzielającego działkę od jezdni (uniemożliwiającego dzieciom wybieganie na jezdnię), zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci.

4) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w kompleksie plaży wiejskiej w Kałtkach (wartość projektu: 54.191,93 pln, kwota dofinansowania z PROW - 25.000,00 pln)

Projekt obejmować będzie wybudowanie altany biesiadnej ze stołami i ławami oraz kominkiem do grillowania, przygotowanie miejsc parkingowych o nawierzchni żwirowej i oznaczenie znakiem, przygotowanie boiska do siatkówki plażowej oraz poszerzenie piaszczystej plaży.

Realizacja operacji przyczyni się do powstania infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w kompleksie plaży wiejskiej w miejscowości Kałtki. Powstała infrastruktura uatrakcyjni miejsce wypoczynku mieszkańców i turystów nad Jeziorem Jędzelewo. Zaplanowano wykonanie altany biesiadnej ze stołami i ławami (konstrukcja drewniana) oraz kominkiem do grillowania, wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej z wykorzystaniem słupów do siatki umiejscowionych na plaży, wykonanie żwirowego parkingu na 8 miejsc z wygradzającym drewnianym płotkiem i oznaczeniem oraz zakup siatki i lin do oznaczenia boiska do siatkówki, a także zakup 2-ch koszy na śmieci.

Zadania realizowane będę od wiosny do końca września br.

Autor: Agnieszka Łempicka