Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Sport

21sie2007

CZY POWSTANIE W STARYCH JUCHACH HALA SPORTOWA?

Urząd Gminy zakupił projekt hali sportowej, która w przyszłości stanie obok Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach
Gmina Stare Juchy jest jedyną gminą powiatu ełckiego nieposiadającą sali gimnastycznej przy szkole. W niektórych gminach, np. ełckiej w ciągu kilku poprzednich lat powstały dwie sale, a planowana jest trzecia. W Kalinowie w zasadzie przy każdej szkole są hale gimnastyczne, ponadto szkoła w Kalinowie jako jedyna może pochwalić się boiskiem z nawierzchnią tartanową.

Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko uznała konieczność budowy hali za jeden z priorytetów. Rada Gminy podjęła uchwałę w planie wieloletnim o podjęciu takiej inwestycji. Pozostaje jedynie pytanie czy uda się pozyskać taką ilość środków finansowych, które umożliwią jej pobudowanie. Gmina będzie poszukiwała takich źródeł w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub skorzysta z dotacji Ministerstwa Edukacji (z tak zwanego toto-lotka). Korzystniejsze byłoby pierwsze z nich, gdyż dopuszcza ono dofinanowanie nawet do 85% wartości inwestycji. Drugie z nich, ministerialne, dopuszcza dofinansowanie do 60% wartości inwestycji. W planie finansowym gminy została zapisana kwota ponad 2,36 miliona złotych na pobudowanie hali. Niezbędne jest również pobudowanie łącznika z budynkiem szkoły. Sala będzie musiała być również ogrzewana (jej kubatura będzie większa niż całego budynku szkolnego!), co zmusi Gminę do budowy źródła ciepła.

W celu zmniejszenia kosztów projektowania Urząd Gminy zakupił gotowy projekt hali sportowej. Projektowana hala sportowo - widowiskowa jest budynkiem wolno stojącym, nie podpiwniczonym, w części sali sportowej - parterowym, w części zaplecza - 3 kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 18,20 m i długości 40,425 m; wysokość hali - 8,98 m.

Na parterze budynek podzielony jest na dwie części: salę widowiskowo - sportową, oraz zaplecze socjalno - techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla sportowców, toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych), pokój nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, oraz kotłownia. Funkcje ogólnodostępne, a także pomieszczenia dla sportowców, dostępne są z holu stanowiącego komunikację do sali sportowej. Z holu prowadzą też drzwi do wymkniętej pożarowo klatki schodowej, którą dostać się można na poziom 2 piętra, gdzie znajduje się widownia.

Sala sportowo - widowiskowa o powierzchni 558,12 m2 może pomieścić pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę. Może ona również służyć do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. Sala jest dobrze doświetlona poprzez przeszklenia na bocznej, pochylonej ścianie budynku. Konstrukcja ramowa hali z drewna klejonego (ramy, rygle, płatwie) malowanego bezbarwnie tak, by widoczny był rysunek drewna, jest w sali oraz nad widownią odsłonięta, stanowiąc element wystroju wnętrza.

Ostatni spocznik klatki schodowej na drugim piętrze stanowi hol, z którego można wejść na widownię. Mieści ona 130 miejsc siedzących ustawionych w dwóch grupach po 7 rzędów. Od sali widownia oddzielona jest balustradą stalową złożoną z części pionowej i poziomej o sumarycznej długości 1,2 m. Widownia wraz z salą sportową stanowią jedną strefę pożarową.


Autor: Jarosław Franczuk