Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11maj2012

Czy wiesz, że już niebawem będziesz objęty DUALNYM SYSTEMEM ZBIÓRKI ODPADÓW ???

CO TO OZNACZA ???
Już niedługo mieszkańców Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” obowiązywał będzie nowy, tzw. dualny system zbiórki odpadów. Przyjrzyjmy się więc co dla mieszkańców naszej gminy system ten będzie oznaczał. Poprosiłam o rozmowę p. Magdalenę Kaczorowską-Dołowy - kierownik projektu “Opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej dla Projektu ‘Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku’”.

Co oznacza dualny system zbiórki odpadów? Na tym terenie jest to zupełna nowość!

Już od 2013 r. odpady będziemy zbierać selektywnie w podziale tylko na 2 rodzaje: na “SUCHE” i “MOKRE”, dlatego ten system nazywamy dualnym systemem zbiórki odpadów. Nazwy te jednak są tylko symboliczne i nie do końca odzwierciedlają właściwość odpadu, np. pampersy należy wrzucać do pojemnika z oznaczeniem “suche”, choć oczywiście nie są suche. Dlaczego? Zrozumiemy to dopiero jak uświadomimy sobie jaką dalszą drogę będą odbywać śmieci zbierane przez nas w tym nowym systemie.

Odpady zbierane w brązowym pojemniku z napisem “MOKRE” powinny stanowić tzw. bioodpady, czyli odpady organiczne, inaczej mówiąc wszystko, co nadaje się do kompostowania (resztki kuchenne, mokry papier, skoszona trawa itp.). Całą resztę będziemy wrzucać do szarego pojemnika z napisem “SUCHE”. W tych “suchych” odpadach znajdą się surowce wtórne, jak np. plastiki, szkło, puszki, ale też wszelkie inne odpady jak np. wyżej wspomniane pampersy, które ze względu na swoje właściwości zostaną składowane na kwaterze odpadów balastowych, popularnie zwanej składowiskiem. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że pampersy, pomimo że faktycznie mokre, nie nadają się do kompostowania, a zatem nie należy ich wrzucać do kosza z napisem “MOKRE” gdyż nie są odpadem organicznym.

Czy oznacza to, że wszystkie odpady po wydzieleniu frakcji organicznej będziemy wrzucać do pojemnika oznaczonego “SUCHE”?

Nie! Bardzo ważne jest aby do żadnego z tych koszy nie wrzucać odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne to np. zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, zużyte akumulatory, oleje, smary, opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje przepracowane itd.) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. ZSEE).

To co możemy z tymi odpadami niebezpiecznymi zrobić?

Już dziś pojemniki na baterie są ustawione w wielu szkołach i urzędach, przeterminowane leki można oddać w aptekach, zaś sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie RTV/AGD przy zakupie nowego urządzenia. Po uruchomieniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku odpady niebezpieczne będzie można oddać bezpłatnie w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO).

Wobec tego pamiętajmy, że odpady niebezpieczne musimy zbierać oddzielnie. Tej kwestii przyjrzymy się jeszcze przy kolejnym wydaniu Wieści Gminnych. Teraz proponuję skupić na kwestii podziału na “SUCHE” i “MOKRE”.

Czy mieszkańcom Związku międzygminnego będzie łatwiej prowadzić segregację odpadów dzięki nowemu systemowi?

Tak! System ten będzie bardzo wygodny dla mieszkańców Związku Międzygminnego, gdyż zamiast dotychczasowych kilku koszy na surowce wtórne będziemy segregować tylko na 2 rodzaje śmieci. Dopiero w nowym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach dzięki zastosowaniu tam bardzo zaawansowanej linii technologicznej poszczególne surowce będą wysegregowane, cała reszta czyli tzw. balast trafiać będzie na składowisko.

Jaka będzie dostępność koszy w dualnym systemie?

Kosze oznaczone jako “SUCHE” i “MOKRE” będą dostępne dla wszystkich mieszkańców - w przypadku rozproszonej zabudowy wiejskiej, jaka dominuje w gminie Stare Juchy każde gospodarstwo domowe będzie dysponować odpowiednio oznaczonymi koszami. Obecnie każdy posiada lub dzierżawi od firmy świadczącej usługi wywozu odpadów - 1 kosz na śmieci ogólne. Kosz ten zostanie zastąpiony odpowiednio oznaczonymi dwoma koszami. Oczywiście w domu każdy musi zorganizować sobie we własnym zakresie 2 pojemniki, jak np. wiaderko/ pudełko itp. tak jak dotychczas.

Na zakończenie proszę wyjaśnić czym jest Związek Międzygminny?

Związek Międzygminny “Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku tworzy 12 jednostek samorządowych (miasto Ełk, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki i gminy miejsko-wiejskie: Olecko, Gołdap, Biała Piska), które zjednoczyły się celem stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami spełniającego wymogi prawa polskiego i europejskiego. Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Związek powołał Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami “Eko-MAZURY” Sp. z o.o., które zajęło się prowadzeniem gospodarki odpadami na terenie Związku poprzez realizację niniejszej inwestycji. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km2.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia przy następnym wydaniu “Wieści Gminnych”. Agata Choruży

Więcej informacji na stronie: WWW.eko-mazury.elk.pl

Autor: Anna Balandowska