Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

9lis2009

DALSZA CZĘŚĆ PROJEKTU "PRZYWRÓCENI SPOŁECZEŃSTWU"

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Juchach w dalszym ciągu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W miesiącu październiku osoby objęte Programem Aktywności Lokalnej (8 osób) zostały przeszkolone w Klubie Pracy w Urzędzie Pracy w Ełku. Zajęcia pod nazwą “Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” prowadził doradca zawodowy przez okres 10 dni. Po zakończonych zajęciach uczestnicy sami poszukiwali pracy przez 5 dni.
Osoby objęte Kontraktem Socjalnym kontynuują zajęcia w Klubie Integracji Społecznej w Ełku, które obejmują m.in.:
- zajęcia komputerowe z nauką obsługi kasy fiskalnej i telepracą;
- warsztaty z zakresu robienia zakupów i przygotowania posiłku;
- zajęcia z bezpieczeństwa;
- warsztaty socjoterapeutyczne;
- zajęcia indywidualne z psychologiem;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
- zajęcia z lekarzem medycyny pracy;
- poradnictwo zawodowe;
- poradnictwo rodzinne;
- budżet domowy;
- wyjazd do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach.
W ramach projektu osoby z Kontraktu Socjalnego objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Dnia 20 listopada 2009r. zaplanowane jest zakończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W miesiącu grudniu zaplanowano spotkanie integracyjne.
O dalszych losach projektu informować będziemy na bieżąco.

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-01.

Autor: Damian Bujnowski