Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

7lis2011

"DECYDUJMY RAZEM" W GMINIE STARE JUCHY

Realizacja założeń projektu „Decydujmy razem”, do którego przystąpiła Gmina Stare Juchy nabiera rozpędu. 9 listopada odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe grupy roboczej w Gminnym Ośrodku Kultury, a w najbliższą środę 9.11.2011r. o godz. 16:00 odbędzie się drugi warsztat, również w GOK, na który Pani Ewa Jurkowska-Kawałko Wójt Gminy Stare Juchy zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Na pierwszym spotkaniu warsztatowym Pan Maciej Juchniewicz - Animator Subregionalny przedstawił założenia projektu “Decydujmy razem” i przykłady, jak inne gminy wykorzystały projekt do swoich celów. Projekt zakłada rozwijanie silnych i aktywnych wspólnot, poprzez wzmocnienie udziału obywateli w tworzeniu i wdrażaniu polityki publicznej w wybranym obszarze oraz wypracowanie i upowszechnianie mechanizmów współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi.

 

Zespół zadaniowy pracujący przy projekcie w Starych Juchach wybrał politykę publiczną dotyczącą integracji społecznej. W ramach spotkań warsztatowych aktywnych mieszkańców gminy - tzw. grupy roboczej ma powstać “Program komunikacji, aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Stare Juchy”, który zostanie przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy i będzie wdrażany w kolejnych latach. Na pierwszym spotkaniu warsztatowym Pani Ewa Jurkowska-Kawałko - Wójt Gminy Stare Juchy oraz Pan Jarosław Franczuk - Sekretarza Gminy podkreślali rolę mieszkańców w podejmowaniu i wykonywaniu decyzji władz samorządowych, dotyczących dobra wspólnego i interesów społeczności. Wiedza o potrzebach społeczności lokalnej uzyskana od samych jej członków pozwala samorządom na sprawne tworzenie i skuteczną realizację programów i strategii rozwojowych gmin. Dlatego zarówno Pani Wójt, jak i Pan Sekretarz zachęcali zebranych do uczestniczenia w planowanych warsztatach i pracach nad “Programem komunikacji, aktywizacji i integracji mieszkańców…”.

Kolejne spotkania warsztatowe odbędą się: 23.11.2011, 30.11.2011, 7.12.2011 oraz 14.12.2011 w Gminnym Ośrodku Kultury o godz. 16:00.

“Decydujmy razem” to projekt systemowy realizowany w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez partnerstwo siedmiu podmiotów. Liderem partnerstwa jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerami są: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie CAL, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz Współpracy.

Autor: Agnieszka Łempicka