Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

27kwi2009

DNI OTWARTE KOSZAR

Pokaz sprzętu pożarniczego z gminy Stare Juchy
Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Stare Juchy do ,,dniu otwartym koszar'' w ramach którego będzie można zapoznać i obejrzeć samochody pożarnicze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Stare Juchy oraz zajrzeć do bazy lokalowej OSP Stare Juchy. Wszystkim zainteresowanym odpowiemy na pytania związane z działalnością jednostek oraz każdy kto będzie chciał się sprawdzić będzie mógł rozwinąć węże i puścić wodę.

W celu pokazania i sprawdzenia sprawności strażaków ochotników pod koniec miesiąca zostaną zorganizowane zawody pożarnicze. Plan ,,dniu otwartym koszar''

03.05.2009

-godz 10.30 zbiórka wszystkich jednostek pod remizą w Starych Juchach

-godz 10.40 wymarsz strażaków na mszę świętą w kościele w Starych Juchach

-godz 11.00 msza święta z udziałem strażaków

-godz 12.15 przejazd honorowy wozów strażackich po ulicach Starych Juch

-godz 12.30 apel strażacki

-godz 13.00 - 15.00 pokaz sprzętu strażackiego i ognisko strażackie

30.05.2009

-godz 9.00 - 13.00 zawody sportowo pożarnicze na stadionie w Starych Juchach

-godz 19.00 podsumowanie zawodów i działalności jednostek OSP z terenu gminy Stare Juchy

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

''Dni otwarte koszar'' realizowane jako projekt w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju ( Bank Światowy ) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy Stare Juchy, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Juchach.

Autor: Łukasz Szady