Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

4maj2009

DNI OTWARTE KOSZAR

Obchody dnia strażaka
W dniu 03.05.09 odbyły się ,,dni otwarte koszar” które miały na celu otworzyć się przed wszystkimi i w przeddzień świętego Floriana uczcić wszystkich strażaków ochotników z terenu gminy Stare Juchy.

O godzinie 10.30 wszystkie jednostki OSP zebrały się pod remizą w Starych Juchach a następnie w kolumnie i ze sztandarem udali się wszyscy do kościoła gdzie o godzinie 11.00 odbyła się msza podczas której modlono się również za strażaków. O godzinie 12.00 w asyście policji ochotnicy w swoich wozach bojowych na sygnałach wykonali rundę honorowa ulicami Strych Juch gdzie spotykali się z wyrazami sympatii mieszkańców. Następnie odbył się apel podczas którego zostały wręczone odznaczenia, wyróżnienia i awanse dla ochotników które wręczał Prezes Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Starych Juchach Pani Ewa Jurkowska-Kawałko. Po apelu przy dźwięku syreny został oddany hołd strażakom których już nie ma wśród nas a spoczywają na miejscowym cmentarzu. Wyznaczona delegacja zapaliła na nich grobach znicze. Następnie strażacy przy ognisku wspominali dobre i złe chwile z ostatnich lat a wszyscy którzy przechodzili obok mogli z bliska zobaczyć i obejrzeć wyposażenie samochodów pożarniczych z naszej gminy. Dni otwarte koszar zakończyły się po godzinie 14 po wezwaniu OSP mimo święta strażaków do działań gaśniczych w Płowcach.

''Dni otwarte koszar'' realizowane jako projekt w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju ( Bank Światowy ) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) na mocy porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy Stare Juchy, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Starych Juchach.

Autor: Łukasz Szady