Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

17cze2008

DOBA W KOLEJCE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Gmina Stare Juchy złożyła wniosek na konkurs z ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 z osi priorytetowej Turystyka, Działanie: Wzrost potencjału turystycznego i poddziałanie: Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Nasz projekt nazywa się: "Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy".

Konkurs ogłoszony został Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w trybie konkursu otwartego. Polega on na tym, że wyznaczona jest data rozpoczęcia naboru wniosków. W tym wypadku wyznaczono ją na dzień 16 czerwca br. godz. 8.oo. Nabór dokonywany był do momentu złożenia w biurze Urzędu wniosków na sumę trzykrotnie przewyższającą sumę przewidzianą na dotację. w naszym poddziałaniu była to suma 5,4 mln zł. To znaczy, że powinny być złożone wnioski przewidujące wsparcie w sumie w wyskości do 18 mln zł!

Nic dziwnego więc, że już po półtorej godzinie konkurs został zamknięty. Wszyscy spóźnialscy i nieprzygotowani stracili swoja szansę.

Suma przewidziana w konkursie na tak ważne zadanie była zdaniem samorządów bardzo niewielka. Z tego powodu gmina Stare Juchy musiała ograniczyć swój "apetyt" do kwoty oczekiwanej dotacji poniżej 1,5 mln złotych i całkowitych kosztów zadania w wysokości ok. 1,7 mln. Z bilansu można wyliczyć, że całkowity kosz zadania po stronie gminy wyniesie ok. 250 tysięcy złotych. Wniosek gminy obejmuje: budowę wieży widokowej przy ulicy Mazurskiej wraz ze ścieżką i parkingiem w jej okolicach, drogę i chodnik do plaży w Starych Juchach oraz pomosty pływające na jeziorze Jędzelewo.

Nie ma pewności, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, ale jak mówi popularne powiedzenie, jeśli się nie kupi losu, na pewno nic sie nie wygra. MY KUPON KUPILIŚMY!

Warto było czekać na taką możłiwość przez 24 godziny: od południa w niedzielę, przez noc do poniedziałku, aby być w grupie, która takie wnioski złożyła!!!

Autor: Jarosław Franczuk