Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28sie2015

DOBRZE WYKORZYSTANE PIENIĄDZE Z UNII NA OBSZARY WIEJSKIE

JAROSŁAW FRANCZUK - PREZES LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „LIDER W EGO” – OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA.- Wywiad dla Dwutygodnika Mazurskiego

- Czym jest Lokalna Grupa Działania?

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, obejmującą trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki. W okresie 2007-2013 było to 10 gmin, obecnie, czyli na lata 2014-2020 członkiem jest również gmina Ełk. Co mnie osobiście bardzo cieszy. W ten sposób wszystkie samorządy mogą korzystać z nowych dużych środków.

 

- Jakie korzyści miały gminy, które były członkami stowarzyszenia?

W poprzednim okresie dysponowaliśmy ponad 12 milionami złotych. Ponad 5 milionów złotych wykorzystały samorządy gminne. Powstały nowe świetlice, place zabaw, boiska. Blisko 2,5 miliona otrzymały stowarzyszenia i gminy na tak zwane „małe projekty”. Były to kwoty wsparcia do 50 tysięcy złotych, które pozwoliły realizować imprezy, niewielkie inwestycje i remonty. Powstało również kilka miejsc pracy, podniesiono jakość usług w  gospodarstwach agroturystycznych czy rolnicy zakupili urządzenia w celu świadczenia usług pozarolniczych.

 

- Wsparcie finansowe rzeczywiście wysokie. Czy zajmowaliście się tylko też innymi działaniami?

Ważne jest to, że w Lokalnej Grupie Działania realizowana jest idea partnerstwa trójsektorowego: są partnerzy społeczni (stowarzyszenia), prywatni (przedsiębiorcy) i publiczni (gminy). Naszym zadaniem było podniesienie świadomości przedstawicieli tych grup. Polegało to między innymi na tym, że organizowaliśmy wizyty i współpracowaliśmy z innymi LGD: byliśmy we Francji w Departamencie Cote d`Amor, na Litwie, Łotwie, na Węgrzech, Słowacji. Wyjeżdżaliśmy do wielu miejsc w Polsce: do Korycina, do Radomia, Krakowa, w okolice Rzeszowa. Gościliśmy wiele innych grup na swoim terenie. Celem wyjazdów było głównie zapoznanie się z produktami lokalnymi, ich wytwórcami, tradycjami.

- Czy w chwili obecnej samorządy mogą korzystać ze środków unijnych?

Niestety nie. Obecnie jesteśmy w okresie przejściowym, przed podpisaniem nowej umowy z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie tworzymy nową strategię, która określi jakie działania będziemy mogli dofinansowywać w przyszłych latach. Mamy w tym zakresie spotkania w każdej gminie z różnymi środowiskami.