Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

18lis2008

DODATKOWE LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ZDOLNYCH UCZNIÓW

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września 2008 r. uczestniczy w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundacj ą Rozwoju “NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup ma dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego.

Grupa I ma zajęcia we wtorki i czwartki po lekcjach, a grupa II w poniedziałki i piątki.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzymała nieodpłatnie wyposażenie biblioteczki anglojęzycznej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych w nauce języka angielskiego ( słowniki, płyty CD, DVD…).

Zajęcia pozalekcyjne prowadzi Pani Agata Kalinowska nauczyciel kontraktowy, zatrudniony w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program został objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, drugie szkolenie z cyklu obowiązkowych szkoleń ( warsztatów) metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego odbędzie się w dniu 22.11.2008 r. w Warszawie.

Autor: Agata Kalinowska