Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

18wrz2018

DOFINANSOWANIE DLA SZKOŁY

Dnia 21.12.2017r. została podpisana umowa między Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Stare Juchy na realizację projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Stare Juchy“.

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach pozyskał środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych - między innymi tablic interaktywnych, projektorów, laptopów, a także oprogramowania OFFICE. Na zajęciach matematyczno-przyrodniczych do dyspozycji uczniów będą bryły porównawcze, siatki magnetyczne, jak i wysokiej jakości mikroskopy.

Z pozyskanych środków zostanie zakupiony zestaw nagłaśniający do prowadzenia imprez sportowych. Skończy się problem ze słabą zrozumiałością przekazywanych komunikatów, chociażby podczas corocznych “Biegów Jaćwieskich”.

Celem przedsiewzięcia jest „podwyższenia wyników w nauce, podniesienie atrakcyjności przyswajania wiedzy i umiejętności w sposób aktywny, kreatywny i nowoczesny. Nauczyciele poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć lekcyjnych będą mieli większą szansę na skupienie uwagi ucznia, zachęcenie do rozwijania umiejętności i wiedzy w danym kierunku. Tym samym będą mogli lepiej przygotować swoich wychowanków do przejścia na kolejny etap edukacji na poziomie szkół średnich oraz do udziału w konkursach przedmiotowych.“

Zgodnie z założeniami ww. projektu dzięki tablicom interaktywnym z projektorami, laptopom będzie mozna uatrakcyjnić nauczanie, przeprowadzać ciekawe zajęcia profilaktyczno-wychowacze. Prezentacje multimedialne i projekcje filmów dydaktycznych podniosą jakość kształcenia i wychowania.

Organ prowadzący szkołę, Urząd Gminy w Starych Juchach, zapewnił wkład własny w wysokości 35.000,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 200.000,00 zł. Dofinansowanie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Oczekiwany efekt realizacji programu to wzrost poziomu nauczania, lepsze lokaty placówki w rankingach oświatowych i nie tylko. Gdyby spełniły się optymistyczne założenia, jest nadzieja na to, że część młodzieży zrezygnuje z wyjazdu z gminy i swoje dorosłe życie zwiąże z rodzinnymi stronami i zasili swoim potencjałem.

 

 

Autor: Renata Nowosielska