Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

4lip2011

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach informuje, że w sekretariacie szkoły są dostępne wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum.
Osoby zainteresowane winny złożyć kompletny wniosek do dnia 02.09.2011r. w sekretariacie szkoły.