DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

4lip2011
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach informuje, że w sekretariacie szkoły są dostępne wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2011/2012 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum.
Osoby zainteresowane winny złożyć kompletny wniosek do dnia 02.09.2011r. w sekretariacie szkoły.
Autor:
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53