Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

11kwi2014

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne (2014)

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach otrzymał pozytywną punktację i znalazł się na liście beneficjentów programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014.  pod numerem 42. Otrzymaliśmy 77 pkt. Kwota dofinansowania 8000,00 zł . Trytuł projektu „Projektowo to i owo” . 

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

 

W realizacji zadania beneficjenta wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu. Beneficjent będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia animatora z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

 

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

 

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury

Wyniki na : http://www.nck.pl/kategorie/program-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2014.html

Źródło : http://www.nck.pl/kategorie/program-dom-kultury-inicjatywy-lokalne-2014.html

Autor: Marta Słuchocka