Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

5maj2014

DOTACJA DLA "KOKOSÓW"

Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Orzechowo „Kokosy”
otrzymało dotację ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na dwa projekty
służące stworzeniu kompleksowej oferty turystycznej w Orzechowie

 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Orzechowo „Kokosy” otrzymało dotację na dwa projekty – „Wioska tematyczna w Orzechowie” oraz „Opracowanie produktu turystycznego i questów w Orzechowie”. Oba projekty są komplementarne i służą stworzeniu kompleksowej oferty turystycznej wsi – tłumaczy Magdalena Kaczorowska-Dołowy – prezes Stowarzyszenia „Kokosy”.

W ramach obu projektów odbędzie się szereg działań, m.in. wizyta studyjna dla mieszkańców zaangażowanych w rozwój Orzechowa do dwóch prężnie działających wsi tematycznych, przygotujemy strategię wdrażania wsi tematycznej w Orzechowie na bazie mapy zasobów mieszkańców i wsi. Wspólnie z animatorami opracujemy także ofertę turystyczną wsi i 2 questy (gry terenowe). Przygotujemy także piknik - otwarcie sezonu questowego oraz interaktywną mapę ciekawych miejsc i szlaków.

Oba projekty mają na celu promocję zasobów społecznych i walorów turystycznych wsi Orzechowo oraz wypracowanie oferty edukacyjno-turystycznej, którą będą mogli dysponować, realizować i rozwijać mieszkańcy wsi Orzechowo.

Projekty sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego