DROGOWE INWESTYCJE W GMINIE STARE JUCHY

28maj2016

Mieszkańców gminy Stare Juchy czeka w najbliższych latach drogowa rewolucja – budowa ponad 15 km dróg asfaltowych!

Już niedługo zginie bruk przez Nowe Krzywe!
Już niedługo zginie bruk przez Nowe Krzywe!
Już niedługo zginie bruk przez Nowe Krzywe!

Jeśli wszystko się powiedzie zniknie znaczna część bruków mających 100 lat i już bardzo wysłużonych i nieprzystosowanych do ruchu współczesnych pojazdów.

W bieżącym roku ponownie ruszyły konkursy unijne na wsparcie inwestycji i działań samorządu. Jak zwykle nasza gmina przygotowała się do tych konkursów, aby móc zrealizować swoje potrzeby. Tym bardziej trzeba z tej okazji skorzystać, gdyż najbliższe lata będą być może ostatnimi, w których można uzyskać dofinansowania, gdyż udało się na okres 2014-2020 pozyskać olbrzymią pule środków dla całego kraju z Unii Europejskiej.

Nasza mała gmina nie ze wszystkich źródeł i programów może skorzystać. Jeden z głównych programów, Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury nie daje możliwości skorzystania z jego środków. Jako pierwsze ruszyły konkursy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym konkursie złożyliśmy 11 wniosków na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych i powiatowych leżących na naszym obszarze, co jest prawie największą ilością wśród innych gmin. W projektach złożyliśmy wnioski o przebudowę blisko 7 km dróg. Wśród nich są drogi brukowane przez wsie Nowe i Stare Krzywe, drogi gminne brukowe w Rogalach i Czerwonce, Olszewie (oraz leżące przy nich odcinki powiatowe). Przebudowane mają być drogi szutrowe: powiatowa do Skomacka Osady i gminna do Jeziorowskich i Szczecinowa. Koszt inwestycji wyniesie blisko 4 mln zł. „Liczę, że remont tych dróg, które zostały uznane za najbardziej uciążliwe, radykalnie poprawi dostępność i jakość życia mieszkańców” - mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko.

Gmina zdecydowała się na remont dróg powiatowych, gdyż zawarliśmy z powiatem porozumienie. Zgodnie z nim, gmina wyremontuje pewne odcinki dróg powiatowych, a powiat z własnych środków bez wsparcia gminy złoży do tego samego programu projekt na przebudowę drogi Bałamutowo-Liski. Ten remont przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom, gdyż jest to, wg powszechnej opinii mieszkańców, droga najważniejsza i jest w strasznym stanie technicznym.

Jeśli zamierzenia się powiodą, przybędzie nam na gminie ponad 15 kilometrów dróg asfaltowych o wysokim standardzie.

„Zdecydowałam, iż mimo wysokiego kosztu jaki poniesie gmina musimy skorzystać z programu, gdyż jest to jedyny program, w którym dofinansowane mogą być modernizacje dróg gminnych. Gmina Stare Juchy pod względem liczby złożonych wniosków znalazła się na drugim miejscu w województwie! Do podziału jest zaledwie ok. 120 mln złotych. Jestem przekonana, że kolejnego konkursu na modernizacje dróg oraz możliwości tak radykalnej poprawy ich jakości nie będzie” – mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko.

Gmina Stare Juchy będzie korzystać również z innych programów unijnych: na pewno z programu współpracy terytorialnej Litwa-Polska, do którego gmina Stare Juchy przygotowuje 2 projekty oraz jeszcze jeden projekt do PROW 2014-2020 dotyczący rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz remontu stacji uzdatniania wody. O tych projektach poinformujemy po ich złożeniu we właściwych organach.

Warto pamiętać, że wg ostatnich danych z Krajowego Systemu Informatycznego, które dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury w gminie Stare Juchy wykorzystano  37 722 981,18 zł! W rankingach wykorzystanych środkach na mieszkańca sytuuje nas w pierwszej setce samorządów w Polsce.

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53