Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28maj2016

DROGOWE INWESTYCJE W GMINIE STARE JUCHY

Mieszkańców gminy Stare Juchy czeka w najbliższych latach drogowa rewolucja – budowa ponad 15 km dróg asfaltowych!

Jeśli wszystko się powiedzie zniknie znaczna część bruków mających 100 lat i już bardzo wysłużonych i nieprzystosowanych do ruchu współczesnych pojazdów.

W bieżącym roku ponownie ruszyły konkursy unijne na wsparcie inwestycji i działań samorządu. Jak zwykle nasza gmina przygotowała się do tych konkursów, aby móc zrealizować swoje potrzeby. Tym bardziej trzeba z tej okazji skorzystać, gdyż najbliższe lata będą być może ostatnimi, w których można uzyskać dofinansowania, gdyż udało się na okres 2014-2020 pozyskać olbrzymią pule środków dla całego kraju z Unii Europejskiej.

Nasza mała gmina nie ze wszystkich źródeł i programów może skorzystać. Jeden z głównych programów, Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury nie daje możliwości skorzystania z jego środków. Jako pierwsze ruszyły konkursy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym konkursie złożyliśmy 11 wniosków na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych i powiatowych leżących na naszym obszarze, co jest prawie największą ilością wśród innych gmin. W projektach złożyliśmy wnioski o przebudowę blisko 7 km dróg. Wśród nich są drogi brukowane przez wsie Nowe i Stare Krzywe, drogi gminne brukowe w Rogalach i Czerwonce, Olszewie (oraz leżące przy nich odcinki powiatowe). Przebudowane mają być drogi szutrowe: powiatowa do Skomacka Osady i gminna do Jeziorowskich i Szczecinowa. Koszt inwestycji wyniesie blisko 4 mln zł. „Liczę, że remont tych dróg, które zostały uznane za najbardziej uciążliwe, radykalnie poprawi dostępność i jakość życia mieszkańców” - mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko.

Gmina zdecydowała się na remont dróg powiatowych, gdyż zawarliśmy z powiatem porozumienie. Zgodnie z nim, gmina wyremontuje pewne odcinki dróg powiatowych, a powiat z własnych środków bez wsparcia gminy złoży do tego samego programu projekt na przebudowę drogi Bałamutowo-Liski. Ten remont przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom, gdyż jest to, wg powszechnej opinii mieszkańców, droga najważniejsza i jest w strasznym stanie technicznym.

Jeśli zamierzenia się powiodą, przybędzie nam na gminie ponad 15 kilometrów dróg asfaltowych o wysokim standardzie.

„Zdecydowałam, iż mimo wysokiego kosztu jaki poniesie gmina musimy skorzystać z programu, gdyż jest to jedyny program, w którym dofinansowane mogą być modernizacje dróg gminnych. Gmina Stare Juchy pod względem liczby złożonych wniosków znalazła się na drugim miejscu w województwie! Do podziału jest zaledwie ok. 120 mln złotych. Jestem przekonana, że kolejnego konkursu na modernizacje dróg oraz możliwości tak radykalnej poprawy ich jakości nie będzie” – mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko.

Gmina Stare Juchy będzie korzystać również z innych programów unijnych: na pewno z programu współpracy terytorialnej Litwa-Polska, do którego gmina Stare Juchy przygotowuje 2 projekty oraz jeszcze jeden projekt do PROW 2014-2020 dotyczący rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz remontu stacji uzdatniania wody. O tych projektach poinformujemy po ich złożeniu we właściwych organach.

Warto pamiętać, że wg ostatnich danych z Krajowego Systemu Informatycznego, które dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie projektów ze środków UE na lata 2007-2013 dostępnych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, a Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury w gminie Stare Juchy wykorzystano  37 722 981,18 zł! W rankingach wykorzystanych środkach na mieszkańca sytuuje nas w pierwszej setce samorządów w Polsce.

Autor: Jarosław Franczuk