Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

18cze2018

DZIAŁAJ LOKALNIE W STARYCH JUCHACH

Aktywne lato w gminie Stare Juchy

Tworzenie miejsc spotkań, integracja, wspólna praca i zabawa – w gminie Stare Juchy mieszkańcy działają lokalnie na rzecz swojego otoczenia.

Celem Programu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Program wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

W tym roku mieszkańcy gminy Stare Juchy otrzymali dwie dotacje na łączną sumę 6 600 zł na zrealizowanie swoich pomysłów. Działania w Grabniku oraz w Starych Juchach będą realizowane od czerwca do listopada.

Grupa Nieformalna „Grabnik” pod patronatem Stowarzyszenia „Ełk i My” zagospodaruje działkę nad jeziorem w miejscowości Grabnik. W wyniku wspólnej pracy mieszkańców i wolontariuszy – oczyszczenia terenu, posadzenia ozdobnych krzewów i posianiu trawy, a także dzięki postawieniu obszernej wiaty, we wsi powstanie miejsce spotkań i integracji. Zwieńczeniem projektu będzie wspólna zabawa w miejscu stworzonym dzięki aktywności i pracy mieszkańców.

Także w Starych Juchach powstanie wiata, która będzie miejscem spotkań mieszkańców. Wspólnymi silami mieszkańców zostaną również posadzone kwiaty i krzewy, by miejsce było jeszcze piękniejsze. Na zakończenie działań odbędzie się integracyjny Piknik Rodzinny. Projekt ma na celu „ożywienie” ulicy Długiej, zdaniem mieszkańców, troszeczkę zapomnianej.

Wszystkie te działania mają jedną wspólną cechę – służą integracji mieszkańców, dobru wspólnemu, a jednocześnie dobrej zabawie.

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Program realizowany jest we współpracy z Powiatem Ełckim, gminą Ełk, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

W tym roku na działania na terenie Powiatu Ełckiego i Gminy Świętajno, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA” przyznało 13 dotacji na łączną sumę 57 000 zł.

Autor: Iwona Olkowicz