Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

7cze2010

FESTYN EKOLOGICZNY W STARYCH JUCHACH

Gmina Stare Juchy coraz bardziej ekologiczna...
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy przy wsparciu Urzędu Gminy Stare Juchy organizuje w dniu 26 czerwca br w Gminnym Ośrodku Kultury Festyn Ekologiczny “Po pierwsze - nie szkodzić naturze”.
Stowarzyszenie pozyskało już na festyn środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Podstawowym celem festynu będzie promocja nowoczesnych rozwiązań w zakresie ogrzewnictwa i oczyszczania ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych służących ochronie środowiska.
W jego trakcie zorganizowana zostanie konferencja na temat odnawialnych źródeł energii i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz możliwości wsparcia takich inwestycji ze źródeł zewnętrznych. W trakcie spotkania możliwe będzie zapisanie się do dwóch projektów, które, jeśli spotkają się z zainteresowaniem mieszkańców, zostaną złożone do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: na przydomowe oczyszczalnie ścieków i instalacje solarne.
Gmina Stare Juchy jest gminą liczącą się w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w kraju. Nasze rozwiązania techniczne są prezentowane na konferencjach innym lokalnym samorządom. Naszym celem jest zachęcenie mieszkańców Gminy oraz właścicieli niewielkich gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów do zainwestowania we wszelkie ekologiczne źródła ciepła, a w szczególności kolektory słoneczne i pompy ciepła.
Na realizacji zadania skorzystają przede wszystkim mieszkańcy poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ochronie wód, powietrza i gleby a także poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji gospodarstw w zakresie ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej oraz wywozu nieczystości. Oczywiście nie należy zapominać, że poprawa stanu środowiska przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenów gminy na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy i turyści.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt e-mailowy na adres: ug@stare-juchy.pl

Projekt Sowarzyszenia wsparło już kilku sponsorów:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie

TRAIDENIS-POL spólka polsko-litewska http://www.traidenis-pol.com/index.php


Autor: Jarosław Franczuk