Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28maj2015

FORUM LIDERÓW WIEJSKICH

Grupa Inicjatywna Wiejskich Liderów Społecznych
zaprasza na pierwsze Forum Liderów Wiejski Powiatu Ełckiego, która odbędzie się w dniu 28 maja 2015r (czwartek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 4.

Jednym z głównych problemów, na jaki napotykają liderzy wiejscy, jest utrudniony dostęp do aktualnej informacji o tematyce związanej z rozwojem wsi, o możliwościach wsparcia w rozwoju osobistym i wsparcia działań społecznych oraz brak okazji do nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi liderami.
Współpraca w ramach forum liderów wiejskich (liderów organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Sołtysów, Radnych, Rad Rodziców, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych) zaowocowałaby większymi możliwościami zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności, lepszym kontaktem z administracją publiczną i samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami, instytucjami i biznesem.
Celem platformy byłoby wypracowanie skutecznych sposobów informowania i podejmowania współpracy w zakresie :
• działań wsparcia organizatorów społecznych inicjatyw (np. szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne);
• możliwości pozyskiwania środków i wzajemne wykorzystanie zasobów na działania społeczne;
• edukacji i wdrażania zasad współdziałania społeczności lokalnej z samorządem i instytucjami publicznymi oraz gospodarczymi;
• propagowaniu usług i produktów lokalnych (np. turystycznych, spożywczych i rękodzielniczych);
• doskonalenia promowania działań społecznych na obszarach wiejskich.
Takie możliwości dają nam programy wsparcia jak: „Działaj Lokalnie”, mikrogranty FIO Warmia Mazury Lokalnie, działania Ełckiego Lokalnego Partnerstwa PAFW,
warto współpracować by lepiej wykorzystać te możliwości i własne zasoby.
Zapraszamy na Forum
Grupa Inicjatywna Liderów Wiejskich: Jolanta Grad, Regina Kornowska, Ewa Daniszewska, Elżbieta Topolska, Danuta Sikora, Agnieszka Zyskowska, Helena Czaban-Kubryń, Ewa Lewicka, Krzysztof Łapiński, Sławomir Zieliński, Mariusz Karwowski, Paweł Wilk
Działania w ramach projektu „Mazurskie Gminy przyjazne konsultacjom” z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015

Witam, 
w marcu zeszłego roku rozpoczęliśmy tworzenie podwalin współpracy grupy liderów wiejskich z powiatu ełckiego. Zaproponowałem dwie drogi takiej współpracy. Pierwsza to platforma współpracy liderów wiejskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (Rad Rodziców, Kół Gospodyń itp.), sołtysów, radnych przedsiębiorców uczestniczących w misji rozwoju lokalnego.
Druga to stworzenie wspólnej organizacji wsparcia rozwoju wsi mazurskich, zarządzanej demokratycznie i będącej wykonawcą (posiadając osobowość prawną) postanowień Forum Liderów Wiejski Powiatu Ełckiego. 
Chcemy rozwijać współpracę umożliwiającą lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz rozwijając społeczne działania i siebie również, lepiej wykorzystywać możliwości wsparcia zewnętrznego.
Takim poligonem współpracy Instytucji i Liderów jest Ełckie Lokalne Partnerstwo PAFW jak i projekt z FIO w 2014 „Nowi osadnicy wspólnie z sąsiadami aktywnie działają w Mazurskich wioskach”. 
Zajęty byłem również działaniami na rzecz powołania Partnerstwa Warmia Mazury Lokalnie (z Ośrodków Działaj Lokalnie w województwie warmińsko-mazurskim) które zostało operatorem konkursu mikrogranty FIO w województwie i przekształconego w  Związek Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie.
Teraz dostaliśmy następną szansę – projekt z FIO „Mazurskie Gminy przyjazne konsultacjom” i warto to wykorzystać ruszając z pracami organizacyjnymi. 
W ramach projektu mamy zwołać I Forum Liderów Wiejski Powiatu Ełckiego na którym przedstawimy cele współpracy i możliwości ich realizacji. Po rozeznaniu możliwości i terminów proponuję czwartek 28 maja godz. 17 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. 
Chcę zwołać Forum jako Grupa Inicjatywna i czy wszyscy podtrzymują wcześniejszą deklarację udziału w jej pracach. 
Proszę o pilną odpowiedź i pomoc w przekazaniu informacji o spotkaniu do liderów wiejskich swoimi skutecznymi sposobami. 
Padły uwagi, że jest to powielanie działań Sejmiku Organizacji Pozarządowych Powiatu Ełckiego, jestem jego inicjatorem i gorącym propagatorem i działania Forum mają wzmocnić Sejmik i w działaniach Sejmiku jest powstawanie zespołów tematycznych. Potrzebujemy się skupić na obszarach wiejskich bo opracowania i statystyki pokazują, że jesteśmy bardzo daleko za organizacjami miejskimi w wykorzystaniu wsparcia dla działań społecznych. 
Z pozdrowieniami
Paweł Wilk 
Grupa Inicjatywna: 
Jolanta Grad
Regina Kornowska
Ewa Daniszewska
Elżbieta Topolska
Danuta Sikora
Agnieszka Zyskowska
Helena Czaban-Kubryń
Ewa Lewicka
Krzysztof Łapiński
Sławomir Zieliński
Mariusz Karwowski
Paweł Wilk
 

Autor: Jarosław Franczuk