Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Turystyka

20lis2009

GMINA STARE JUCHY ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE

Kolejny sukces gminy Stare Juchy, jej atrakcyjność turystyczną potwierdził certyfikat Ministra Infrastruktury
14 listopada 2008 roku rozstrzygnięta została IV Edycja Konkursu "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości" oraz I edycja konkursu” Gmina Atrakcyjna Turystycznie”.

Konkursy organizowane są przez Mazowieckie Zrzeszenie Przemysłu Handlu i Usług oraz Europę 2000 Consulting Sp. z o.o. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się już tradycyjnie w Hotelu Gromada w Warszawie, podczas Wielkiej Gali Samorządu i Biznesu. W IV edycji konkursu tak jak i w latach poprzednich, rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, bowiem wszystkie nominowane samorządy cechował pełen profesjonalizm w działaniach oraz doskonała oferta skierowana do inwestorów. W IV edycji konkursu “Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” Organizatorzy ustanowili nagrodę dla najlepszych Włodarzy Gmin. Pretendentów do nagrody mogły zgłaszać samorządy, które przynajmniej raz w ciągu czterech lat wzięły udział w konkursie.

Laureaci Nagrody to osoby, których zaangażowanie oraz nowatorskie działania w pracy samorządowej wykraczają daleko ponad przeciętność, a profesjonalizm i skuteczność jaką się wykazują mogą być wzorem do naśladowania.
Celem Konkursów jest wyłonienie samorządów, które poprzez ponadprzeciętny, godny naśladowania poziom, stwarzają najlepsze warunki do lokowania inwestycji na ich terenie, a także w przypadku “Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” chcą pokazać możliwości rozwoju turystyki na ich terenie. Organizator zgodnie z misją Konkursu chce promować najlepsze gminy z całej Polski; ocenić i docenić działania samorządu lokalnego, jego pracę na rzecz sprawnego funkcjonowania w realiach ekonomicznych Unii Europejskiej, zaangażowanie w rozwój gospodarczy własnego regionu, tworzenie nowych miejsc pracy, przestrzeganie zasad etyki w kontaktach z inwestorami. Ważne są ulgi sprzyjające inwestorom oraz posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.

Wielka Gala Samorządu i Biznesu gościła 850 osób, gdzie spośród zacnych Laureatów tegorocznej edycji , zasiadali również przedstawiciela świata polityki, telewizji, samorządów i biznesu. W tym roku Organizator po raz pierwszy postanowił połączyć finał pięciu prowadzonych przedsięwzięć: Pereł Medycyny, Orłów Polskiego Budownictwa, Samorządów Przyjaznych Przedsiębiorczości, Gminy Atrakcyjnej Turystycznie i Mazowieckiej Firmy Roku. Tym sposobem doszło do znacznej integracji branż naszej gospodarki. Galę poprowadził Maciej Dowbor wraz z Joanną Koroniewską. Po oficjalnej części ceremonii, gości bawili Skaldowie, których występ zwieńczyły owacje na stojąco. Podczas bankietu czas umilała Halina Frąckowiak. Zarówno jak nieodłączną tradycją na Gali stała się licytacja - z której dochód przeznaczany jest dla dzieci niepełnosprawnych “Budzimy Nadzieje Drzewica” - tak również tradycyjnie stało się uhonorowanie osób, które w danym roku zasłużyły na miano “Człowieka Przyjaznego Przedsiębiorczości”. Od pierwszej edycji nagradzamy te osoby, które zdaniem i wyborem szanownego grona Kapituły silnie współpracują ze środowiskiem przedsiębiorców.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Infrastruktury Cezary Garbarczyk, w jego imieniu certyfikaty wręczył wiceminister Olgierd Dziekoński.

Osiągnięcie sukcesu przez naszą gminę nie było proste. Nie był to konkurs sms-owy. Należało zdokumentować osiągnięcia i zaprezentować jurorom, w którym zasiadały osoby związane z turystyką - mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko. - Mogę dodać, że przygotowane przez nas informacje były weryfikowane na miejscu i gmina nasza przypadła do gustu. O naszym sukcesie informowano widzów telewizji ogólnopolskiego kanału TVP3, a więcej informacji będzie w pismach branżowych. Dzięki sukcesowi zapewniliśmy sobie bezpłatną reklamę w najważniejszych miejscach.

Autor: Jarosław Franczuk