Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

6cze2007

GMINA STARE JUCHY DOBRYM PRZYKŁADEM

Wójt Gminy Stare Juchy na konferencji w Warszawie przedstawiła ciekawe rozwiązania realizowane przez gminę.
Wójt Gminy Stare Juchy uczestniczyła 5 czerwca br. w II OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOKALNYCH KOALICJI OŚWIATOWYCH, która obyła się w Warszawie w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem konferencji było zaprezentowanie dobrych praktyk realizowanych po opracowaniu strategii POST, czyli Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego. Strategia realizowana była w latach 2004-2007 przez CEO w kilku powiatach w kraju, w tym w szkołach gmin, miasta i powiatu ełckiego.

Centrum Edukacji Oświatowej postanowiło sprawdzić czy i jak Strategia jest realizowana w najbardziej aktywnych gminach, aby móc zaproponować innym zastosowane ciekawe rozwiązania. Opracowano KSIĄŻECZKĘ POMYSŁÓW DOBREJ PRAKTYKI POST.

Wydzielono następujące obszary działań:

Współpraca ze społecznością lokalną,

Zajęcia pozalekcyjne,

Dobre wychowanie uczniów,

Więcej pieniędzy dla szkoły.

Nasza Gmina zaprezentowała się w obszarze: Więcej pieniędzy dla gmin. Wójt Gminy omówiła temat: Aktywizacja społeczności lokalnej w celu organizacji alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież na terenie gminy Stare Juchy.

Z analizy raportu w ramach POST - mierzenie jakości pracy szkoły wynikło, iż uczniowie i młodzież nie korzysta z zajęć pozaszkolnych z powodu ubogiej oferty takich zajęć. Urząd Gminy opłaca zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne dzieciom mającym problemy edukacyjne. W Zespole Szkół Samorządowych młodzież realizowała dwa projekty z Pracowni Umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami:

Grupa “Społecznicy” - udzielanie pierwszej pomocy.

Grupa “Skarabeusz” - tańczyć każdy może.
Z inicjatywy uczennicy III gimnazjum młodzież została również przeszkolona w ramach programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - udzielanie pierwszej pomocy. Społeczność lokalna przy wsparciu Urzędu Gminy przystąpiła do pozyskiwania środków finansowych na działania z projektu Pracownia Umiejętności. Udało się zorganizowanie zajęć pozaszkolnych we wsi Szczecinowo - “Haft krzyżykowy”, we wsi Skomack Wielki mieszkańcy wykonali boisko do piłki nożnej w ramach projektu - “Kopać każdy może”.

W Gminnym Ośrodku Kultury realizowane są dwa projekty: “ Art. - off fire” oraz “Rata tam i na bębnie sobie gram”.

Zwiększyła się również oferta zajęć prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury - dzięki zatrudnieniu instruktorów. Prowadzone są zajęcia z aerobiku, dwie grupy teatralne dzieci i młodzieży Kulisy. Przy Zespole Szkół Samorządowych powstał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Champion”.

Działania, które się sprawdziły:

Wskazania możliwości na pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu.

Przestrogi dla naśladowców:

Osoby podejmujące się działań powinny dobrze znać potrzeby środowiska lokalnego, powinny wiedzieć na jak liczną grupę mieszkańców mogą liczyć w swoich działaniach.

Co dalej:

Kontynuacja aktywizacji mieszkańców gminy. Włączenie innych wsi w podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków. Zakładanie stowarzyszeń, fundacji w celu ułatwienia starań o te środki.

Autor: Jarosław Franczuk