Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11mar2019

Gmina Stare Juchy otrzymała dofinansowanie na utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Stare Krzywe

W dniu 8.03.2019 r.  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie Promes w ramach programu Senior +, w których uczestniczyli m.in. Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Włodarze miast i Gmin w tym Wójt Gminy Stare Juchy Panią Ewą Jurkowską-Kawałko oraz Skarbnik Panią Anną Ejsmont.

W dniu 8.03.2019 r.  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie Promes w ramach programu Senior +, w których uczestniczyli m.in. Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Włodarze miast i Gmin w tym Wójt Gminy Stare Juchy Panią Ewą Jurkowską-Kawałko oraz Skarbnik Panią Anną Ejsmont.

W grudniu 2018 r. Gmina Stare Juchy złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 na wsparcie utworzenia placówki „Senior+” w miejscowości Stare Krzywe. Zadanie zostanie zrealizowane w budynku świetlicy wiejskiej, Stare Krzywe, dz.nr 58, obręb Ew. 21, który obecnie wyłączony jest z użytku. Zadanie ma na celu zapewnić wsparcie krótkookresowego pobytu dziennego dla osób starszych powyżej 60 roku życia.

W ramach zadania zostanie zrealizowany remont pomieszczeń oraz doposażenie Klubu w formie zakupu  mebli kuchennych, zmywarki, składanych stołów i krzeseł, sprzętu nagłaśniającego.

Realizacja projektu ma wnieść korzyści dla osób starszych w wieku 60+ z terenu Gminy Stare Juchy poprzez zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, podnieść samoocenę dzięki spotkaniom z osobami w swoim wieku na których Seniorzy będą mogli omawiać  wspólne potrzeby i rozwijać wspólne zainteresowania. Poprawa Infrastruktury umożliwi bezpieczne, twórcze zagospodarowanie czasu osobom starszym. W ramach Klubu przewidywane jest organizowanie dla członków Klubu Seniora atrakcyjnych formy spędzania czasu wolnego jak organizowanie spotkań towarzyskich, wyjść do kina, teatru, organizowanie spotkań ze specjalistami w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego oraz zajęcia rozwijające zdolności i pasje. Osoby starsze będą wybierać zajęcia, w których chcą uczestniczyć w zależności od ich upodobnień, zainteresowań i stanu zdrowia.

Całkowita wartość projektu wynosi 196.069,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poziomie 73,95 % wynosi 145.000,00 zł

Środki finansowe własne Gminy Stare Juchy na poziomie 26,05 % wynosi 51.069,00 zł

Autor: Renata Nowosielska