Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

3sty2019

GMINA STARE JUCHY PODPISAŁA UMOWĘ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU "E-URZĄD W URZĘDZIE GMINY STARE JUCHY"

27 grudnia 2018 roku Wójt Gminy Stare Juchy Pani Ewa Jurkowska-Kawałko podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt.”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczyć będzie rozbudowania rozwiązań e-administracji w Urzędzie Gminy Stare Juchy.

27 grudnia 2018 roku Wójt Gminy Stare Juchy Pani Ewa Jurkowska-Kawałko podpisała umowę na dofinansowanie projektu pt.”E-urząd w Urzędzie Gminy Stare Juchy” w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”, Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczyć będzie rozbudowania rozwiązań e-administracji w Urzędzie Gminy Stare Juchy. Działania dotyczą wprowadzenia zaawansowanych e-usług, które pozwolą mieszkańcom Gminy na załatwienie spraw przez Internet. Projekt przewiduje wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania również procesów decyzyjnych. Realizacja wiąże się z zakupem sprzętu informatycznego, niezbędnego do zapewnienia prawidłowości wdrażania i realizowania e-usług. Zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za obsługę wdrażanych systemów, w celu maksymalnego wykorzystania pracowników. Usługi będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych obywateli i przedsiębiorców. Projekt ma istotne znaczenie dla Rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wzrost poziomu wykorzystania elektronicznej administracji. Celem projektu jest poprawa efektywności świadczonych usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących długofalowych korzyści takich jak: poprawa funkcjonowania Gminy i optymalizacja kosztów utrzymania części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów, wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Całkowita wartość projektu wynosi 758 061,00 zł, z czego projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi 643 501,85 zł.

Autor: Renata Nowosielska