Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

23sie2013

GMINA STARE JUCHY SPRZEDAJE ŚRODKI TRWAŁE

Gmina Stare Juchy sprzedaje używane samochody STAR, LUBLIN i ciągnik ZETOR

Wójt Gminy Stare Juchy
Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.10.1993r. w sprawie organizowania
przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu
O g ł a s z a
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż używanego środka trwałego:
I. Samochód specjalny pożarniczy Model/ typ STAR  Nr identyfikacyjny VIN 70755, numer rejestracyjny SUZ 9222, rok produkcji 1989r. przebieg wg wskazań licznika 5745 km.
Cena wywoławcza 3000 zł brutto.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli przed dniem rozpoczęcia przetargu wpłacą  wadium w wysokości 300 zł.
 
II. Samochód DAEWOO:  Model/ typ Lublin 3302 2.9t,  Nr identyfikacyjny SUL330211V0027600 Nr rejestracyjny NELU862, rok produkcji 1997r. przebieg wg wskazań licznika 103368 km.
Cena wywoławcza 2000 zł brutto.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli przed dniem rozpoczęcia przetargu wpłacą  wadium w wysokości 200 zł.
 
III. Ciągnik rolniczy ZETOR:  Model/ typ Z 7245 Nr fabryczny 048593 Nr rejestracyjny NEL6C70, rok produkcji 1992r. liczba motogodzin 9530.
Cena wywoławcza 7000 zł brutto.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli przed dniem rozpoczęcia przetargu wpłacą  wadium w wysokości 700 zł.
 
Szczegółowe informacje oraz ocenę rzeczoznawcy każdego pojazdu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel. 876199053, a samochód obejrzeć w dniach 26-29.08.2013r., po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Wpłata wadium winna nastąpić na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Starych Juchach nr 22 9331 0004 0010 0100 0260 0002
Ofertę cenową wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy pokój nr 3 (sekretariat) w terminie do dnia 30.08.2013r. do godziny 15.00
 
W ofercie cenowej należy podać imię i nazwisko, adres i oferowaną cenę.
 
Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godzinie 15.10 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Stare Juchy.
Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.
Oferent jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.
Należność za zakupiony samochód musi być zapłacona w całości najpóźniej w terminie do siedmiu dni od dnia przetargu, pod rygorem utraty wadium.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania środka trwałego z przetargu bez podania przyczyny.